Go to Top

Βιβλιοθήκη

Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν να βρουν σε αυτή μια επιλογή δημοσιεύσεων, διαφορετικών κατηγοριών, γύρω από την κρίση. Οι δημοσιεύσεις είναι ταξινομημένες σε γεωγραφικές και θεματικές κατηγορίες καθώς και σε κατηγορίες που αφορούν τον τύπο της δημοσίευσης. Ορισμένα από τα κείμενα είναι ελεύθερα προσβάσιμα (κατά κανόνα άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και εκθέσεις), ενώ σε άλλα κείμενα (κυρίως επιστημονικά άρθρα) υπάρχουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα τους, για τους οποίους δεν ευθύνεται το Παρατηρητήριο. Η Βιβλιοθήκη δεν περιλαμβάνει τον πλήρη κατάλογο των κειμένων που έχουν δημοσιευτεί γύρω από την κρίση - κάτι τέτοιο εξάλλου θα ήταν αδύνατο - ωστόσο, παρέχει ένα σημαντικό δείγμα κειμένων, η επιλογή του οποίου έγινε κατά κύριο λόγο με βάση τα κριτήρια της αξιόπιστης επιστημονικής τεκμηρίωσης και της αντιπροσωπευτικότητας των διαθέσιμων θεματικών εστιάσεων και θεωρητικών/πολιτικών προσεγγίσεων.

Ελλάδα

Η ελληνική κοινωνία πολιτών και η οικονομική κρίση

Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Α., (2017), "Η ελληνική κοινωνία πολιτών και η οικονομική κρίση", εκδ. Ποταμός, Μάρτιος Μετά το 2010 η κοινωνία πολιτών κινήθηκε προς τα εμπρός με αντιφατικό τρόπο. Αφενός αποτέλεσε τον χώρο στον οποίο οι πολίτες, έχοντας απομακρυνθεί από την παραδοσιακή πολιτική συμμετοχή μέσω των κομμάτων, ασκούσαν τα δικαιώματά τους και πρόβαλλαν αξιώσεις έναντι του κράτους με μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν ένταση και συχνότητα. Αυτό προφανώς είναι προς όφελος …Read More

Enterprise Rating System: η ρομβοειδής διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Λεκκός, Ηλίας, Βλάχου, Παρασκευή, (2017), " Enterprise Rating System: η ρομβοειδής διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας", Τράπεζα Πειραιώς, Μάρτιος Μια από τις βασικότερες επιπτώσεις της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης, την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, είναι ότι η προσοχή όλων όσων έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο έχει στραφεί στην παρακολούθηση και κατ’ επέκταση στη διαχείριση του δυσθεώρητου ύψους των Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Δανείων. Ωστόσο το εγχείρημα αυτό - …Read More

Holding out for a better deal: Brinkmanship in the Greek bailout negotiations

Pitsoulis, Athanassios, Schwuchow, Soeren C., (2016), "Holding out for a better deal: Brinkmanship in the Greek bailout negotiations", European Journal of Political Economy, 9 Σεπτεμβρίου Greece and its creditors concluded negotiations over a third bailout by signing a Memorandum of Understanding on 19 August 2015. The dominant view among most economic policy analysts and commentators seems to be that the actions of the Greek government in the months before the deal had …Read More

EE

Workers in 7 EU countries worse off today than 8 years ago

European Trade Union Institute and European Trade Union Confederation, (2017), "Workers in 7 EU countries worse off today than 8 years ago", 13 Μαρτίου Workers are still not feeling economic recovery: wages are lower now than they were eight years ago in seven EU member states, according to new research published today by the European Trade Union Institute (ETUI) and European Trade Union Confederation (ETUC). The research also shows that in …Read More

Οικονομικό Δελτίο

Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, "Οικονομικό Δελτίο", Τεύχος 2/2017 Κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Μαρτίου 2017 για τη νομισματική πολιτική, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο ιδιαίτερα διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι απαραίτητος ώστε να ενισχυθούν οι πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό και να στηριχθεί ο μετρούμενος πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ συνέχισαν να διατηρούν τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί …Read More

The Gaps of Nations & The Rise of Far-Right Populism

Laboure, Marion, Braunstein, Juergen, (2017), "The Gaps of Nations & The Rise of Far-Right Populism", LSE Euro Crisis in the Press, 23 Μαρτίου The rise of populism in 2016 has several potential explanations. Some commentators explain the US presidential election outcome as well as the Brexit vote as a form of protest with socio-economic origins. The tectonic plates upon which the socio-economic order of OECD countries rests have started to …Read More