Go to Top

Βιβλιοθήκη

Σταμάτησε η "αιμορραγία" καταθέσεων στις τράπεζες

Μαλλιάρα, Νένα, (2017), "Σταμάτησε η "αιμορραγία" καταθέσεων στις τράπεζες", Capital.gr, 28 Απριλίου 2017 Αύξηση των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών αναμένεται για το μήνα Μάρτιο, η πρώτη μετά από ένα "ολέθριο" πρώτο δίμηνο του 2017, τόσο για τις καταθέσεις όσο και για τα "κόκκινα" δάνεια των τραπεζών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών στο Capital.gr, η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τον Μάρτιο αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον κατά το 1/3 τις απώλειες …Read More

Latest Turn in Greek Debt Crisis Is Kafkaesque: QuickTake Q&A

Dendrinou, Viktoria, Nikas, Sotiris, (2017), "Latest Turn in Greek Debt Crisis Is Kafkaesque: QuickTake Q&A", Bloomberg, 25 Απριλίου Greece’s next dollop of bailout money is caught in an international dispute with no clear resolution. The heavily indebted Mediterranean nation needs the next installment of about 7 billion euros ($7.6 billion) to repay lenders in a few months, but some euro-area governments, notably Germany, refuse to supply more money until the International Monetary …Read More

Η Ελληνική Οικονομία-Τριμηνιαία Έκθεση

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), (2017), "Η Ελληνική Οικονομία-Τριμηνιαία Έκθεση", Τεύχος 01/17, Απρίλιος Το ΙΟΒΕ εκδίδει την πρώτη έκθεσή του για το 2017, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο στην οποία οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου έχουν εκ νέου κλιμακώσει την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, από την έκβασή τους συναρτώνται κρίσιμα ζητήματα, όπως η …Read More

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 4ο Τρίμηνο 2016 (Προσωρινά στοιχεία)

ΕΛΣΤΑΤ/ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 4ο Τρίμηνο 2016 (Προσωρινά στοιχεία)/26 Απριλίου 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέψν για το 4ο τρίμηνο του 2016. Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, …Read More

Boomerang Kids in Contemporary Greece: Young People's Experience of Coming Home Again

Tsekeris, Charalambos, Ntali, Evdokia, Koutrias, Apostolos, Chatzoulis, Athena, (2017),   "Boomerang Kids in Contemporary Greece: Young People's Experience of Coming Home Again", LSE Hellenic Observatory, Απρίλιος 2017 Under the burden of the severe and protracted Greek crisis, it seems that Greek youngsters face an increasingly precarious situation of suffering and transition. This affects them in multiple ways, concerning both the external socio-economic conditions and their internalised sense of self-biographical continuity. …Read More

Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης-4ο Τρίμηνο 2016

ΕΛΣΤΑΤ/Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης-4ο Τρίμηνο 2016/24 Απριλίου 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 4ο Τρίμηνο 2016, όπως επίσης τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 _549/20130 για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014. Σχετικές Αναρτήσεις ΕΛΣΤΑΤ/ …Read More

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΙΟΒΕ, (2017), "Βιομηχανία Τροφίμων Και Ποτών", ΙΟΒΕ, Απρίλιος 2017 Ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας Τροφίμων είναι θεμελιώδης για την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων συνιστά σταθερά έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω από αυτή να επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής. …Read More

Macro Dynamics Remain Weak Reflecting Lingering Uncertainty

Alpha Bank Economic Research Division, (2017), "Macro Dynamics Remain Weak Reflecting Lingering Uncertainty", Greece Economic & Financial Outlook No 91, Απρίλιος Economic activity stalled in 2016 for a second consecutive year. Private consumption growth was a solid 1.4% in 2016 and contributed positively to GDP by one percentage point notwithstanding the tax-driven austerity. Investment remained unchanged, while net exports and public consumption subtracted by 0.5 pps each from GDP growth. …Read More

Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2013-2016

ΕΛΣΤΑΤ/Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2013-2016/21 Απριλίου 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2013-2016, τα οποία καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρω΄της κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2017 και τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας στη Eurostat, κατ' εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του νέου Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα …Read More

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθημερο Μαρτίου

Τράπεζα Πειραιώς, (2017), "Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθημερο Μαρτίου", Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Απρίλιος Για άλλη μια φορά στο Eurogroup στις 7 Απριλίου το ελληνικό ζήτημα ήταν στο προσκήνιο. Στο πλαίσιο του Eurogroup συμφωνήθηκαν οι κατευθύνσεις των βασικών μεταρρυθμίσεων ως προς το ύψος και το χρονικό ορίζοντα εφαρμογής τους. Με βάση την παραπάνω συμφωνία προσδιορίστηκε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2% του ΑΕΠ, εκ του οποίου 1% του ΑΕΠ για …Read More

Page 1 of 5512345...102030...»»»