Go to Top

Βιβλιοθήκη

ΕΛΣΤΑΤ: Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2014-2017

ΕΛΣΤΑΤ: Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2014-2017, 23 Απριλίου 2018 Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,5 δις. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2017 εκτιμάται στα 317,4 δις. ευρώ, (178,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος). Σχετικές Αναφορές ΕΛΣΤΑΤ: Η Ελληνική Οικονομία (The Greek Economy), …Read More

Banks, Non-Performing Loans and Investment

Daniel Gros, (2018), «Banks, Non-Performing Loans and Investment», CEPS, 17 Απριλίου In this editorial, CEPS Director Daniel Gros analyses the effects of non-performing loans (NPLs) on the broader Italian credit and banking sector, with a specific reference to France and Germany, He argues that NPLs do not hamper the possibilities of economic growth. Europe’s banks still have very large amounts of non-performing loans on their books. According to some estimates, …Read More

Corporate investment in Europe: The role of finance

Philipp-Bastian Brutscher, Jonas Heipertz, Christopher Hols, (2018), «Corporate investment in Europe: The role of finance», VoxEU, 23 Απριλίου The question of how firms finance their business and investment activity is long-standing in the academic literature as well as in policy circles. Indeed, the availability of sufficient sources of funding is at the heart of the dynamics and functioning of market economies. The stabilising role of monetary policy relies on the …Read More

Τέταρτη στην ΕΕ η Ελλάδα ως προς τη συμμετοχή της παραοικονομίας στο ΑΕΠ

capital.gr, (2018), «Τέταρτη στην ΕΕ η Ελλάδα ως προς τη συμμετοχή της παραοικονομίας στο ΑΕΠ», 19 Απριλίου Στις άμεσες συνέπειες του φαινομένου της παραοικονομίας, πέραν των αρνητικών επιπτώσεων για τη δημοσιονομική πολιτική και το κοινωνικό κράτος, πρέπει να προσθέσει κανείς τη μείωση της εμπιστοσύνης στο φορολογικό σύστημα, το υψηλότερο κόστος για το κράτος και τις επιχειρήσεις, τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, τους κινδύνους για τους καταναλωτές, αλλά και την αυξημένη πιθανότητα …Read More

Cash Outflows in Crisis Scenarios

Willem Pieter de Groen, (2018), «Cash Outflows in Crisis Scenarios», 17 Απριλίου The large majority of the more than €2.5 trillion of public and monetary support that euro area banks received between 2008 and 2016 was in the form of liquidity support. Liquidity, however, has not been adequately addressed in the legislative overhaul following the global financial crisis. This paper focuses on liquidity at the moment when the need for …Read More

Μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν παραγωγικές επενδύσεις για την αναπτυξιακή εκτίναξη της οικονομίας

ΣΕΒ, (2018), «Μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν παραγωγικές επενδύσεις για την αναπτυξιακή εκτίναξη της οικονομίας», 19 Απριλίου Στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης, κύριο ρόλο παίζουν η ποσότητα και η ποιότητα των ιδιωτικών κερδοφόρων επενδύσεων. Διότι ναι μεν το μερίδιο των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 26% πριν την κρίση (έναντι 13% σήμερα), η συντριπτική όμως πλειονότητά τους κατευθυνόταν στους διεθνώς μη εμπορεύσιμους κλάδους της …Read More

International transmission of monetary policy via banks: New cross-country evidence from the International Banking Research Network

Claudia Buch, Matthieu Bussière, Linda Goldberg, Robert Hills, (2018), «International transmission of monetary policy via banks: New cross-country evidence from the International Banking Research Network», VoxEU, 20 Απριλίου The channels through which one country’s monetary policy affects the international economy are still not that well understood. This column presents findings from latest project of the International Banking Research Network, which reveal that monetary policy spillover effects via bank lending are …Read More

ΤτΕ: Φούσκωσε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο δίμηνο

naftemporiki.gr, (2018), «ΤτΕ: Φούσκωσε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο δίμηνο», 20 Απριλίου Έλλειμμα ύψους 1,3 δισ. ευρώ παρουσίασε το Φεβρουάριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Φεβρουάριο. Πρόκειται για διεύρυνση του ελλείμματος κατά 263 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η οποία και αποδίδεται στην αισθητή επιδείνωση των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αυτή ήταν με τη σειρά της αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Συνολικά στο πρώτο …Read More

The Interplay between Financial Regulations, Resilience, and Growth

Franklin Allen, Itay Goldstein, Julapa Jagtiani, (2018), «The Interplay between Financial Regulations, Resilience, and Growth», CEPR, Απρίλιος Interconnectedness has been an important source of market failures, leading to the recent financial crisis. Large financial institutions tend to have similar exposures and thus exert externalities on each other through various mechanisms. Regulators have responded by putting more regulations in place with many layers of regulatory complexity, leading to ambiguity and market …Read More

Rethinking the Twenty-First-Century Economy

Margareta Drzeniek-Hanouz, (2018), «Rethinking the Twenty-First-Century Economy», Project Syndicate, 16 Απριλίου With the rise of digital technologies and big data, the global economy is undergoing a fundamental transformation that poses significant challenges to governments and policymakers. Unless tools are developed to measure new sources of value in the real economy, current and future generations’ wellbeing will be in jeopardy. For governments to cope with these mounting pressures, they will need to …Read More