This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Αιτίες, Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της

ΔιαΝΕΟσις, Ernst & Young, (2016), “Η Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Αιτίες, Έκταση και Προτάσεις Καταπολέμησής της”, διαΝΕΟσις, Ιούνιος Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ: Σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή της. Αλλά πόσο μεγάλη …Read More

Structural and Cyclical Factors of Greece’s Current Account Balances: A Note

Bardakas, Ioanna C., (2016), “Structural and Cyclical Factors of Greece’s Current Account Balances: A Note”, Bank of Greece, Απρίλιος This note examines the relative importance of cyclical and structural factors in determining Greece’s current account performance. I use a number of filters to remove the long-term component and isolate the cyclical factors. It is shown that for the last 15- years the structural component explains most of the variation in the …Read More

Νομισματική Πολιτική 2015 -2016

Τράπεζα της Ελλάδος, (2016), “Νομισματική Πολιτική 2015 -2016”, Bank of Greece, Ιούνιος Η απόφαση του Eurogroup της 24ης Μαΐου, µε την οποία αναγνωρίζεται η επίτευξη συµφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιµακίων και τίθενται στέρεες βάσεις για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, είναι ένα σηµαντικό βήµα στην πορεία εφαρµογής του τρέχοντος προγράµµατος. Η απόφαση αυτή έχει άµεσα και έµµεσα οφέλη, όπως: Την τµηµατική εκταµίευση δόσεων ύψους 10,3 δισεκ. ευρώ έως το φθινόπωρο …Read More

Μια Αποδοτικότερη Πολιτική για την Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας

Ματσαγγάνης, Μάνος, Λεβέντη, Χρύσα, Καναβιτσά, Ελένη, Φλεβοτόμου, Μαρία, (2016), “Μια Αποδοτικότερη Πολιτική για την Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας”, ΔιαΝΕΟσις, Ιούνιος Τι είναι η φτώχεια; Ποιος είναι φτωχός; Ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του προβλήματος στην Ελλάδα, και πώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων; Για να αναλύσει τη φύση και το μέγεθος του προβλήματος, και για να καταλήξει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων αντιμετώπισής του, η διαΝΕΟσις διεξήγαγε μια διπλή έρευνα. Αυτή …Read More

Greece : Preliminary Debt Sustainability Analysis-Updated Estimates and Further Considerations

IMF, “Greece : Preliminary Debt Sustainability Analysis-Updated Estimates and Further Considerations”, Country Report No. 16/130, 23 Μαϊου Greece continues to face a daunting fiscal consolidation challenge. After seven years of recession and a structural adjustment of 16 percent of GDP, Greece has only managed to achieve a small primary surplus in 2015, and this due to sizeable one-off factors. This is still far away from its ambitious medium-term primary surplus target of …Read More

Where did the Greek bailout money go?

Rocholl, J., and A. Stahmer (2016), “Where did the Greek bailout money go?”, ESMT White Paper No. WP–16–02 This paper analyzes the flow of money for the different Greek bailout funds and concentrates on two key questions. First, where did the money come from? Second, where did the money go to? Finally, the paper discusses the findings in a broader context and derives policy implications. Figure 1 presents the main …Read More

Η έξοδος των ελληνικών επιχειρήσεων

Endeavor Greece, (2016), “Η έξοδος των ελληνικών επιχειρήσεων”, Endeavor, 5 Απριλίου Η Endeavor Greece, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, καταγράφει την τάση των ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά της έδρας ή μέρους της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και μεγεθών κατά το διάστημα 23-31 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 39% των επιχειρήσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους …Read More

Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία και η μετάβαση σε αυτό

Τσακλόγλου, Πάνος,  Οικονομίδης, Γιώργος, Παγουλάτος, Γιώργος, Τριαντόπουλος, Χρήστος, Φιλιππόπουλος, Αποστόλης, (2016), “Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ελληνική οικονομία και η μετάβαση σε αυτό”, ΔιαΝΕΟσις, Απρίλιος Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο πληθυσμός της Ελλάδας αποτελεί περίπου το 0,15% του πληθυσμού του πλανήτη και το ελληνικό ΑΕΠ λιγότερο από το 0,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αν αυτό μετρηθεί σε ονομαστικούς όρους, ή ακόμη λιγότερο, αν μετρηθεί σε όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρ’ όλα αυτά, η …Read More

Η ανταποδοτικότητα των συντάξεων στην Ελλάδα

Λεβέντη, Χρύσα, Ματσαγγάνης,  Μάνος, (2016), “Η ανταποδοτικότητα των συντάξεων στην Ελλάδα”, Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ενημερωτικό Δελτίο 9/2016 Η εργασία αυτή εξετάζει ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας πολιτικής: Οι συντάξεις που εισπράττουν οι σημερινοί συνταξιούχοι έχουν “πληρωθεί” από τις εισφορές που είχαν καταβάλει όσο εργάζονταν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι (και οι εργοδότες τους); Σε ποιο ακριβώς βαθμό; Είναι “υπερ-ανταποδοτικές” (δηλ. υψηλότερες από ό,τι αντιστοιχεί στις εισφορές που καταβλήθηκαν); Ή είναι, αντίθετα, …Read More

Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία

IOBE, (2016), “Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία”, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Απρίλιος 2016 Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα.       Σχετικές Αναρτήσεις Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Η Ελληνική …Read More