Go to Top

Βιβλιοθήκη

Greece: Solidarity and Adjustment in Times of Crisis

Giannitsis, Τ. & Zografakis, S. (2015) «Greece: Solidarity and Adjustment in Times of Crisis«, Hans-Böckler-Stiftung, IMK Studies, Nr. 38., Düsseldorf:  Μάρτιος.   This report attempts to examine the impact of the crisis and crisis policies on incomes, inequality and poverty in Greece. Based on extensive income and tax data, it investigates changes in incomes, direct, indirect and property taxation and their incidence between 2008 and 2012-13, their impact on pre- …Read More

Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα – Ά τρίμηνο 2015

Manpower Group: Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα – Ά τρίμηνο 2015, 10 Μαρτίου 2015.   Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν ενθαρρυντικές προθέσεις για όσους θα αναζητήσουν εργασία κατά το προσεχές τρίμηνο. Με το 16% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 12% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται στο +4%. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των …Read More

Exclusion from Healthcare Services and the Emergence of New Stakeholders and Vulnerable Groups in Times of Economic Crisis: A Civil Society’s Perspective in Greece

Zafiropoulou, Μ. (2015) «Exclusion from Healthcare Services and the Emergence of New Stakeholders and Vulnerable Groups in Times of Economic Crisis: A Civil Society’s Perspective in Greece«, Social Change Review, Winter 2014, Vol. 12(2): 25-42, 12 Φεβρουαρίου.   The exclusion from access to basic health services, medical examinations, hospital and pharmaceutical care has affected a large number of Greek citizens during the economic crisis. The first aim of this paper …Read More

Tsipras And Syriza’s Win Reboots European Social Democracy

Gow, D. (2015) «Tsipras And Syriza’s Win Reboots European Social Democracy«, Social Europe Journal, 26 Ιανουαρίου.   The “vicious circle of austerity is over,” said Alexis Tsipras, Syriza leader and Greece’s likely new premier, after his party won a stunning victory in yesterday’s general election. It would be replaced, he added, by “a politics of hope, solidarity and co-operation.” He and his senior colleagues say this is true for the …Read More

The impact of fiscal austerity on suicide: On the empirics of a modern Greek tragedy

Antonakakis, N. & Collins, A. (2015) «The impact of fiscal austerity on suicide: On the empirics of a modern Greek tragedy«, Social Science and Medicine Journal, Volume 112, Ιούλιος 2014, σσ. 39-50.       Highlights We examine the effects of fiscal austerity on suicide in Greece over the period 1968–2011. The effects of fiscal austerity and economic growth are gender- and age-specific. Fiscal austerity affects only the male population, …Read More

The Greek Election 2015 – Revolt Of The Debtors

De Grauwe, P. (2015) «The Greek Election 2015 – Revolt Of The Debtors«, Social Europe Journal, 05 Ιανουαρίου.   The Greek debt crisis that erupted in 2010 is back and again threatens the stability of the Eurozone. That crisis was the result of two factors. First, an unbridled spending drift of both the private and the public sectors in Greece during the boom years of 2000-2010, which led to unsustainable …Read More

Η καινοτόμος Ελλάδα μεταναστεύει

Απόστολος Λακασάς, Η καινοτόμος Ελλάδα μεταναστεύει, Εφημερίδα «Καθημερινή», 30 Νοεμβρίου.   Τα στοιχεία σοκ, που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», αποτυπώνουν το μεγάλο πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα, προοιωνιζόμενα ίσως τα χειρότερα. Συνολικά και σε όλους τους τομείς, πάνω από 100.000 Ελληνες επιστήμονες, στην πλειονότητα νέοι, βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε έχοντας εδραιωθεί επαγγελματικά είτε αναζητώντας μία καλή θέση εργασίας. Επίσης, ακόμη 30.000 Ελληνες σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πολλοί …Read More

Ο 13ος Άθλος του Ηρακλή – Ιστορίες από τη Μεγάλη Κρίση

Παλαιολόγος Γιάννης, Ο 13ος Άθλος του Ηρακλή – Ιστορίες από τη Μεγάλη Κρίση, Αθήνα: Εκδόσεις Εστία, Νοέμβριος 2014.   Πώς μια ευημερούσα, φαινομενικά προηγμένη οικονομία στον πυρήνα της Ευρώπης κατέρρευσε τόσο ραγδαία; Και γιατί έχει δυσκολευτεί τόσο πολύ να σταθεί ξανά στα πόδια της; Μέσα από μια σειρά συναρπαστικών αφηγήσεων από τις μέρες πριν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Κρίσης «Ο 13ος άθλος του Ηρακλή» αναδεικνύει τα κοινωνικά, πολιτιστικά …Read More

Greece, a front line for state-sponsored racism in Europe

Dedieu, J. P. (2014) «Greece, a front line for state-sponsored racism in Europe«, AlJazeera America, 29 Σεπτεμβρίου.   Once the cradle of European civilization, Athens is now the center of a continental decivilizing process On Aug. 2, a group of unidentified men savagely attacked a Pakistani immigrant in Athens, leaving him hospitalized with a broken jaw and multiple bruises. Five days later, Ashkan Najafi, a native of Iran, was severely …Read More

The financial crisis has badly damaged the Greek and Portuguese welfare states

Zartaloudis, S. (2014) «The financial crisis has badly damaged the Greek and Portuguese welfare states«, LSE EUROPP, 23 Σεπτεμβρίου.   Several European states have pursued austerity policies in the aftermath of the financial crisis, but how have these policies affected welfare states? Sotirios Zartaloudis writes on the impact of the crisis in Greece and Portugal. He argues that both countries have had to pursue unprecedented spending cuts, tax rises and …Read More