This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Διακυβέρνηση του ΕΣΠΑ και δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα

Ανδρέου, Γ. (2014) “Διακυβέρνηση του ΕΣΠΑ και δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα“, South and East European Development Center, 5 Απριλίου.

 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις υφιστάμενες προτεραιότητες πολιτικής της Ελλάδας και στη διαδικασία προγραμματισμού για τη νέα πολιτική συνοχής στην Ελλάδα (2014-2020). Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύσσονται δύο άξονες προβληματισμού. Πρώτον, αξιολογείται η επιχειρησιακή προστιθέμενη αξία αυτής καθεαυτής της διαδικασίας προγραμματισμού. Με άλλα λόγια, επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης κατά τη διαμόρφωση των βασικών προγραμματικών κειμένων της περιόδου 2014-2020 στη βάση μεταβλητών όπως η συμμετοχή, η διαφάνεια, ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα των σχετικών προγραμματικών διεργασιών. Δεύτερον, περιγράφονται και αποτιμώνται οι επιχειρησιακές και οργανωτικές αλλαγές που αναμένεται να εισαχθούν την επόμενη επταετία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο «θεσμικό περιβάλλον» του συστήματος σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, με απώτερο στόχο μια πρώτη αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας που θα έχει η πολιτική συνοχής για τις δημόσιες πολιτικές της Ελλάδας (policy added value) κατά τη νέα περίοδο.

 
Σχετικές αναρτήσεις: