Από τον Οκτώβριο 2017 το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη χρηματοδοτεί μια νέα Ερευνητική Έδρα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Βασική δραστηριότητα της Έδρας είναι η εκπόνηση επιστημονικών μελετών ελληνικού ενδιαφέροντος γύρω από θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Οι μελέτες συντάσσονται από ερευνητές/ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένης αξίας, έχουν επίκαιρο χαρακτήρα και παρουσιάζονται σε ειδικές εκδηλώσεις μεγάλης δημόσιας προβολής, όπου και σχολιάζονται από ομιλητές εγνωσμένου κύρους. Επίσης, μέρος της χρηματοδότησης διατίθεται για τη στελέχωση θέσης νέου ερευνητή, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπονήσει ένα ερευνητικό κείμενο που φέρει τον τίτλο του χορηγού (Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη) και να συνδράμει την ομάδα των ερευνητών κατά την προετοιμασία της μελέτης. Ο νέος ερευνητής θα μπορεί, επίσης, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να προετοιμάζει προτάσεις για ερευνητικά προγράμματα και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προόδου για το έργο της Έδρας. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρης Κατσίκας.

Περίοδος 2017-2018

Για την περίοδο 2017-18, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας έχει τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση». Η έρευνα κατέγραψε τις μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση που προωθήθηκαν μέσω των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της εφαρμογής και της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς επίσης και μια αποτίμηση της συνολικής προόδου στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και των σχετικών εμποδίων που παρουσιάστηκαν κατά την προσπάθεια εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Τη μελέτη συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καλλιόπη Σπανού. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Δρ. Χρήστος Ιωάννου, Δρ. Μαντώ Λαμπροπούλου, Δρ. Ευαγγελία Μπαλλά και ο Καθηγητής Δημήτρης Οικονόμου.

Μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της έκθεσης εδώ, ενώ η μετάφρασή της στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ.
Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Για περίοδο 2017-18, τη θέση του νέου ερευνητή κατέλαβε ο Βαγγέλης Αρβανίτης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτορική διατριβή του κ. Αρβανίτη έχει θέμα «Διαφάνεια Κεντρικών Τραπεζών και μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής». Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως κάτοχος της Έδρας, ο κος Αρβανίτης εκπόνησε μελέτη με τίτλο «Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρθρωση των δανείων των Ευρωπαϊκών χωρών-Το στεγαστικό κανάλι».

Περίοδος 2018-2019

Για την περίοδο 2018-19, η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας ανατέθηκε στον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Διαρθρωτικές αλλαγές στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής στα χρόνια της κρίσης: Θεσμικό πλαίσιο και οικονομικά αποτελέσματα». Την μελέτη συνέγραψαν ο κ. Τσακλόγλου και η Δρ. Μαριάνθη Αναστασάτου, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιλογή του θέματος έγινε λόγω της κεντρικής θέσης που κατείχε η δημοσιονομική πολιτική στη διαχείριση της ελληνικής αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης, καθώς επίσης και λόγω της κρισιμότητάς της για την προσδοκώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της «μετά-μνημονιακής Ελλάδας».

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.

Για την περίοδο 2018-19, τη θέση του νέου ερευνητή αρχικά κατέλαβε ο κος Ζήσης Μανούζας, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του κου Μανούζα είναι «Κοινωνική Ανοχή της Δημοσιονομικής Λιτότητας στις χώρες της Ευρωζώνης: Εξηγήσεις της Πολιτικής Οικονομίας».

Από τις 15 Φεβρουαρίου 2019, τη θέση του νέου ερευνητή κατέλαβε η κα Πέρη Μπαζώτη. Η κα Πέρη Μπαζώτη είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κα Μπαζώτη έχει ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση.  Στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως κάτοχος της Έδρας, η κα Μπαζώτη εκπόνησε μελέτη με τίτλο: «Εκπαίδευση και μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα: πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στο εισόδημα».

Περίοδος 2019-2020

Για την περίοδο 2019-2020, η μελέτη που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας έχει ανατεθεί στους: Καθηγήτρια Μαργαρίτα Κατσίμη, Καθηγητή Σαράντη Καλυβίτη και Καθηγητή Θωμά Μούτο, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων και Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία».

Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει μια ενδελεχής ανάλυση για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το μισθολογικό περιβάλλον και την εξέλιξή του στην Ελλάδα, με τη χρήση δεδομένων από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως εκτενές case study τη μείωση του κατώτατου μισθού, η οποία νομοθετήθηκε το 2012, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της ανεργίας των νέων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει έναν οδηγό πολιτικής (policy guide) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μισθολογικών πολιτικών σε σχέση με την εξωστρέφεια των οικονομιών. Στην εκπόνηση της μελέτης συνδράμει και η κα Θεώνη Κακουλίδου, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τη θέση του βοηθού έρευνας της Έδρας κατέλαβε η κα Δήμητρα Τσίγκου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής της κας Τσίγκου είναι «Ο ρόλος της Γερμανίας και της Γαλλίας στη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης: Μια προσέγγιση συγκριτικής πολιτικής οικονομίας».