This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Αντώνης Καμάρας: Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία

Το κείμενο αξιολογεί τα στρατηγικά  και επιχειρησιακά σχέδια της πόλης της Θεσσαλονίκης πού συγγράφηκαν  από το 2002 μέχρι το 2012 και καλύπτουν, όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της προγραμματικής τους στόχευσης, τις δεκαετίες 2000 – 2020.  Στην συνέχεια αντιπαραβάλλονται αυτά τα σχέδια με την μελέτη της διεθνής συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, ‘Greece 10 years ahead’, που συγγράφηκε το 2012 και ανάγεται μέχρι το 2022.  Σκοπός του κειμένου είναι να συνδέσει την …Read More

Νίκος Κουτσιαράς: Η δημοσιονομική ακροβασία –ενοποίηση- της ευρωζώνης

Η νηνεμία στις αγορές των κυβερνητικών ομολόγων της ευρωζώνης οφείλεται, κυρίως, στην (για την ώρα αδοκίμαστη) δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα αναλάβει ρόλο οιονεί δανειστή ύστατης καταφυγής των κυβερνήσεων και όχι στην δημοσιονομική λιτότητα και τις μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης. Τα σχέδια μεσο-μακροπρόθεσμης θεσμικής εμβάθυνσης της ευρωζώνης και, ειδικότερα, οι προτάσεις για την εγκατάσταση δημοσιονομικής ικανότητας σε κεντρικό επίπεδο έχουν ισχνή πραγματική σημασία. Οι πιθανότητες …Read More

Janis A. Emmanouilidis: Where do we stand and what to expect? – an analysis of the “state of the crisis”

Despite the latest ‘Cyprus saga’, there has been no fundamental change concerning the euro crisis: the ECB’s decisiveness, the substantially reduced risk of a euro exit, and cautious attempts towards addressing the incomplete EMU construction has substantially reduced the danger of a systemic meltdown. However, the epicentre of the crisis has shifted to other equally worrying dimensions: the social and political. Policy-makers at EU and national level will have to …Read More

Ειρήνη Ανδριοπούλου: Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της Παιδείας στα Μέσα στο διεθνώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ελληνικής ή/και ευρωπαϊκής κρίσης, και να εξερευνήσει περαιτέρω την εννοιολογική διασύνδεση με την αγωγή και ενδυνάμωση του πολίτη στο ψηφιακό περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ατζέντα της κρίσης.  Καταγράφει την ευρωπαϊκή κινητικότητα για την Παιδεία στα Μέσα την τελευταία δεκαετία παράλληλα με τις εθνικές εξελίξεις και επιπτώσεις τις κρίσης. Προσεγγίζει …Read More

Ιωάννης Αβραμόπουλος, Νικήτας Κωνσταντινίδης: Υπέρ ενός Δίκαιου «Ανοικτού Κώδικα»;

Αν η κοινωνία ήταν όχημα, οι θεσμοί της θα ήταν η «μηχανή» της• οι θεσμοί είναι τα βασικά μέσα με τα οποία η κοινωνία προσπαθεί να επιτύχει την ευημερία και να προστατεύσει τον εαυτό της από τις ασταθείς ιδιαιτερότητες του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Η θεσμική αποτυχία μπορεί να αντιμετωπισθεί ως αποτυχία συντονισμού στο εσωτερικό της κοινωνίας. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει ένα καταφανές παράδειγμα χώρας που προσελκύει το «ανεπιθύμητο» ενδιαφέρον επενδυτών των …Read More

Κυριάκος Φιλίνης: Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της απομόχλευσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα στην ανεργία, επηρεάζοντας τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση εργασίας. Η απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και η έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική οικονομία δημιούργησαν κίνητρα ανακατανομής επενδυτικών πόρων προς τομείς δραστηριότητας, που δεν μπορούν αν συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. πλήρες κείμενο

Αντιγόνη Λυμπεράκη: Πρέπει η Ευρώπη να Κλείσει την Πόρτα στη Μετανάστευση; Σίγουρα Όχι!

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Η δημοσιονομική αβεβαιότητα, η περικοπή των δημοσίων υπηρεσιών και η εκτίναξη της ανεργίας «κλέβουν» την προσοχή των περισσότερων κυβερνήσεων. Η μεταναστευτική πολιτική (πόσο μάλλον η Μεταναστευτική Στρατηγική) βρίσκονται πλέον στην πίσω θέση, η οποία καθώς φαίνεται, είναι μια θέση άβολη, γεμάτη με εχθρότητα και αρνητικές, αμυντικές και σπασμωδικές κινήσεις. Στο μεταξύ, ο κόσμος αλλάζει. Η έλξη της Ευρώπης ως «γη της επαγγελίας» εξασθενεί. Οι πραγματικές …Read More

Αλέξανδρος Μαλλιάς: Μια «Ωδή στη Θλίψη» για την Ευρώπη

Είχα την τιμή να εργαστώ για την (τότε) Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για το Ευρωπαϊκό όραμα και τα ιδανικά, ήδη από το 1970. Για την ακρίβεια, η πρώτη μου θέση ήταν στο Κέντρο Πληροφόρησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Αθήνα (1970-1972). Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, κατά την διάρκεια δηλαδή της χούντας στην Ελλάδα, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί υπερασπίστηκαν τους καταπιεσμένους Έλληνες. Είμαι περήφανος που καθ’ όλη τη …Read More

Rocco Polin: Reform or Perish: Assessing the Results of Italy’s Latest General Elections

Ύστερα από τα απροσδόκητα αποτελέσματα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης στην Ιταλία, η χώρα έχει περιέλθει σε πολιτικό τέλμα. Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων (M5S) του Μπέπε Γκρίλο απέσπασε το αξιοσημείωτο 25.5% των ψήφων, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει μια καθαρή πλειοψηφία στη Γερουσία. Η απογοήτευση και η οργή των Ιταλών πολιτών έναντι της πολιτικής ελίτ προϋπήρχε της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ενώ για να κατανοήσουμε την εμφανώς ανεξήγητη …Read More

Δημήτρης Μπουρίκος: Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης

Η Ελλάδα έχει ήδη διανύει πέντε συνεχόμενα χρόνια οικονομικής  ύφεσης και επιδείνωσης της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της, ενώ οι προοπτικές και για το τρέχον έτος, 2013, δεν είναι ευνοϊκές. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται πολυάριθμες πρωτοβουλίες εταιρειών, ιδρυμάτων, συλλόγων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), εθελοντικών ομάδων και άτυπων δικτύων με σκοπό είτε την παροχή άμεσης κοινωνικής και υλικής βοήθειας είτε την παροχή ευρύτερης στήριξης για την ανάδειξη των προβλημάτων τους …Read More