This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση: Απαντήσεις σε Καίρια Ερωτήματα για το Κράτος, την Οικονομία και την Ευρώπη

Κυκλοφόρησε  από τις εκδόσεις Παπαζήση το  βιβλίο «Κατανοώντας την Ελληνική Κρίση: Απαντήσεις σε Καίρια Ερωτήματα για το Κράτος, την Οικονομία και την Ευρώπη» σε επιστημονική επιμέλεια των Δημήτρη Κατσίκα, Κυριάκου Φιλίνη και Μαριάνθης Αναστασάτου. Το βιβλίο αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στόχος του είναι να  προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος; …Read More

Γεώργιος Πετρόπουλος: Η Σχέση Ανταγωνισμού και Καινοτομίας κατά την Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στις Αναπτυξιακές Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις των Αγορών

Το άρθρο αυτό σχολιάζει την σχέση ανταγωνισμού και καινοτομίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους οικονομικών κρίσεων. Στην συνέχεια, σχολιάζει τις επιπτώσεις μεταρρυθμιστικών πολιτικών που έχουν ως πυρήνα την αύξηση του ανταγωνισμού των αγορών στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. πλήρες κείμενο

Ιωάννα Χριστοδουλάκη: Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση και η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και επιχειρεί την επισκόπηση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει ότι ο θεσμικός σχεδιασμός της ζώνης του ευρώ έχει ενδημικές αδυναμίες οι οποίες επιδεινώθηκαν με την έναρξη της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους γενικά, και την ελληνική κρίση ειδικότερα. Στην παρούσα μελέτη προβάλλεται το επιχείρημα ότι η αδυναμία των Ευρωπαϊκών θεσμών είχε σημαντικές επιπτώσεις για τη δημοκρατική νομιμότητα της …Read More

Σοφία Κ. Καζάκη: Φτώχεια, περιφερειακές ανισότητες και η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης παραδοσιακές και «νέες» μορφές φτώχειας και ανισότητας λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Η ανεργία, η υλική στέρηση και ο κίνδυνος φτώχειας απειλούν τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Την ίδια χρονική περίοδο, κεντρική θέση στη μεταρρυθμιστική ατζέντα, που συνοδεύει τους στόχους της οικονομικής πολιτικής το 2010, κατέχει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η φιλόδοξη αυτή διοικητική μεταρρύθμιση εξοπλίζει τις τοπικές κοινωνίες με νέες δομές και σύγχρονα εργαλεία και ενισχύει την προνομιακή τους, κατά γενική παραδοχή, θέση, στο …Read More

Αικατερίνη Ε. Αγγελάκη: Κοινοβουλευτική λειτουργία και νέα οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ και την Ευρωζώνη

Σε έκθεση προτάσεων που παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2015, οι πέντε πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) αναγνώρισαν για μία ακόμα φορά τον κεντρικό ρόλο των κοινοβουλίων στη διαδικασία αναθεώρησης και σταθεροποίησης του οικοδομήματος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (εφεξής ΟΝΕ).3 Οι προτάσεις της έκθεσης έρχονται έτσι να επισφραγίσουν μία έντονη πενταετία μεταρρυθμίσεων για το ενωσιακό δίκαιο, που δρομολόγησε ο καταλύτης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Με σκοπό την έξοδο από την κρίση και …Read More

Γ. Αποστολάκη: Αλλαγή Στάσης της Ελληνικής Κοινής Γνώμης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Άνοδος των Ευρωσκεπτικιστικών Κομμάτων στις Εκλογές του 2015 στην Ελλάδα

Το άρθρο ερευνά τη σχέση μεταξύ της αλλαγής της Ελληνικής κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση με την ανάδειξη Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στην Ελληνική Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Η έρευνα στηρίζεται στις μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η στροφή της κοινής γνώμης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2009. Έπειτα, αναλύθηκαν οι θέσεις των κομμάτων που εκλέχθηκαν στις εκλογές και καθορίστηκε ποια εκφράζουν Ευρωσκεπτικισμό με τις …Read More

Ζήσης Μανούζας: Ποσοτική Χαλάρωση στην Ευρωζώνη: Μακροοικονομική Θεωρία, Προβλήματα Ασυμμετρίας και Πολιτικοί Περιορισμοί

Το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας επιχειρεί να αναδείξει και να αναλύσει μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Ή ποσοτική χαλάρωση αποτελεί ένα μη συμβατικό εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής και η προσφυγή σε αυτό μαρτυρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαμορφωτές πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν το ενδεχόμενο παγίδευσης της οικονομίας της …Read More

Ασλανίδου Δέσποινα: Η ανάδυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ανιχνεύοντας τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στη μεταρρυθμισμένη Οικονομική Διακυβέρνηση

Η κρίση της ευρωζώνης άλλαξε άρδην τις θεσμικές ισορροπίες ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνοντας τις συζητήσεις περί ανάδειξης μιας περισσότερο τεχνοκρατικής και παράλληλα λιγότερο δημοκρατικής Ένωσης. Με αφετηρία τον παραπάνω ισχυρισμό το παρόν άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τη θέση που κατέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στη μεταρρυθμισμένη πλέον Οικονομική Διακυβέρνηση. Η μελέτη του ρόλου των διαφόρων θεσμικών οργάνων …Read More

Pavlos Efthymiou: After the UK Referendum, the Main Trial: Save Europe!

People in Britain were heavily misinformed vis-à-vis the ‘costs’ and ‘burdens’ of the EU, and this issue was only partially tackled and very late in the course of the campaign. All in all, the kind of anti-establishment, anti-elitist, anti-globalisation, anti-immigration rhetoric which has been gaining ground continentally, is populism at its worst. The ‘decent’, ‘hardworking’, ‘every-day’ people whose best interests European populists claim to have at heart are, sadly, in …Read More

Βασίλης Αποστολόπουλος: Προϋποθέσεις & Πρωτοβουλίες για την Ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται υπερβολικά σκληρά, εδώ και πολύ καιρό, και τα σημάδια «κόπωσης» από την παρατεταμένη προσαρμογή είναι παραπάνω από εμφανή. Η θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με την «ανάσα» που θα δώσει στην οικονομία και την υπόσχεση δυνητικής σταθερότητας που τη συνοδεύει, αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία, ένα καθοριστικό παράθυρο ευκαιρίας, για μια εθνική στροφή ανάκαμψης. Οι αλλεπάλληλοι κύκλοι «διαπραγματεύσεων» στο εξωτερικό της χώρας, δρουν παραλυτικά και ανασταλτικά για την …Read More