Go to Top

Βιβλιοθήκη

Η ανατομία της ανεργίας

Γαλενιανός, Μ., (2013), “Η ανατομία της ανεργίας”, Protagon.gr, 23 Σεπτεμβρίου. Πέρα από την αύξηση της ανεργίας, είναι πολύ ανησυχητική η παραμονή 900.000 ανθρώπων (τα δύο τρίτα των ανέργων) εκτός εργασίας πάνω από έναν χρόνο. Καθώς η απουσία από την εργασία οδηγεί στην απώλεια δεξιοτήτων και επαφής με τον εργασιακό χώρο, η επανένταξη στην απασχόληση είναι πολύ δυσκολότερη για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτές οι αντιξοότητες δεν θα υποχωρήσουν εύκολα ακόμα και …Read More

A Cautionary Tale: The true cost of austerity and inequality in Europe

Oxfam, (2013), “A Cautionary Tale: The true cost of austerity and inequality in Europe”, Oxfam Briefing Paper, 12 Σεπτεμβρίου. European austerity programmes have dismantled the mechanisms that reduce inequality and enable equitable growth. With inequality and poverty on the rise, Europe is facing a lost decade. An additional 15 to 25 million people across Europe could face the prospect of living in poverty by 2025 if austerity measures continue. Oxfam …Read More

Countries with higher rates of taxation tend to have happier citizens

Binder, D., (2013), “Countries with higher rates of taxation tend to have happier citizens”, European Politics and Policy Blog, 10 Σεπτεμβρίου. What impact does a country’s level of taxation have on the happiness of its citizens? Using OECD data, David Binder assesses the relationship between high taxation levels and measures of citizen wellbeing/happiness. He finds that there is a correlation between high taxation and increased happiness, but that there are …Read More

Euro-Zone Unemployment Unlikely to Fall Quickly

Billington, I., (2013), “Euro-Zone Unemployment Unlikely to Fall Quickly”, The Wall Street Journal, The Euro Crisis Blog, 10 Σεπτεμβρίου. The euro zone may have emerged from recession this year, but unemployment is unlikely to fall quickly with companies less likely to hire staff in the final three months of the year than they were earlier in 2013, a survey of employers showed Tuesday. The quarterly Manpower Employment Outlook shows that, while there …Read More

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

INE/ΓΣΕΕ, (2013), “Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση”, Ετήσια Έκθεση. Η εντεινόμενη οικονομική κρίση και ύφεση μετά το 2009, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα Μεσογειακό και ελληνικό επίπεδο με τη σοβαρή μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας, την διακοπή χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, τη μείωση των επενδύσεων από το κράτος και τις επιχειρήσεις καθώς και τον περιορισμό της ζήτησης από τους καταναλωτές (μείωση μισθών, συντάξεων και αύξηση της φορολογίας), αναδεικνύει με …Read More

Η απασχόληση και η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., (2013), «Η απασχόληση και η ανεργία στην Ελλάδα το 2012», Ενημέρωση, Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013. Οι άνεργοι στην Ελλάδα την περίοδο του μνημονίου αφαιρεί από τις οικογένειες που τους συντροφεύουν, ιδιαίτερα αυτές με κατώτερη κοινωνική θέση, μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων παρέμβασης και οικονομικής τους στήριξης. Παρά το γεγονός ότι επαναβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των μελών της, η εκτεταμένη ανεργία, η δραματική πτώση του οικογενειακού εισοδήματος και η …Read More

Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς: Έκθεση για την Ελλάδα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, (2013), “Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς: Έκθεση για την Ελλάδα», Ιούλιος. Η κοινή γνώμη για τη διαφθορά είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι προσφέρει βαθιά γνώση για τον  τρόπο επίδρασης της διαφθοράς στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) υπογραμμίζει την εξέχουσα σημασία της παρουσίασης των απόψεων της κοινής γνώμης για τη διαφθορά, διότι οι πολίτες είναι αυτοί που υποφέρουν έμμεσα ή άμεσα από τη μάστιγα αυτή. Παράλληλα, η …Read More

Standard Eurobarometer, N. 79

European Commission, (2013), “Standard Eurobarometer”, N. 79, Spring 2013. This report presents the first results of the Standard Eurobarometer 79 survey, which was carried out between 10 and 26 May 2013 in 34 countries or territories1: the 27 European Union Member States, the six candidate countries (Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Iceland, Montenegro and Serbia), and the Turkish Cypriot Community in the part of the country that …Read More

The Next Social Contract

Derviş, Kemal, (2013), “The Next Social Contract”, www.project-syndicate.org, 18 Ιουλίου. Around the world nowadays, persistent unemployment, skill mismatches, and retirement frameworks have become central to fiscal policy – and to the often-fierce political debates that surround it. The advanced countries are facing an immediate “aging” problem, but most of the emerging economies are also in the midst of a demographic transition that will result in an age structure similar to …Read More