This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Κείμενα Πολιτικής

Policy Brief: Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

Η δεκαετία της οικονομικής κρίσης ανέδειξε με τον πιο προφανή τρόπο τις ελλείψεις και τις αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και την ανάγκη αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων. Στην μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και εξετάζεται στον παρών κείμενο. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου συστήματος τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης, η λειτουργία του οποίου βασίζεται …Read More

Ελληνική Κρίση: Το Τέλος και το Μέλλον

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές στην ελληνική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αγνόησαν γνωστά διδάγματα από την ιστορική εμπειρία για τη διαχείριση προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και υπέπεσαν σε λάθη τα οποία παρέτειναν την κρίση αναίτια. Αυτό το σύντομο κείμενο του Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου αναλύει τις επιλογές για την ελάφρυνση του χρέους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο τέλος της τρίτης συμφωνίας διάσωσης, το …Read More

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: Οι γεωπολιτικές συνέπειες της TTIP

Η ευρω-ατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική συμφωνία που έχει τεθεί σε διαπραγμάτευση στο διεθνές οικονομικό σύστημα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στην αμερικάνικη και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ εξίσου μεγάλης βαρύτητας αναμένεται να είναι οι συνέπειες της σε όλο το φάσμα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Οι αντιδράσεις έως τώρα των άλλων πόλων του διεθνούς συστήματος …Read More

Νίκος Κουτσιαράς: Στοιχεία της πολιτικής οικονομίας του ελληνικού δημόσιου χρέους

Παρά την δραματική επιδείνωση του λόγου του (ελληνικού) δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, ο κίνδυνος της χρονικής μετάθεσης και ουσιώδους συγκάλυψης του προβλήματος είναι μεγάλος – και οι συνέπειες της εκδήλωσής του ίσως αποδειχθούν, για μία ακόμη φορά, πολύ δυσάρεστες. Είναι γεγονός ότι η ανάλυση της δυνατότητας εξυπηρέτησης του χρέους και, κατ’ επέκταση, ο προσδιορισμός των ενδεδειγμένων μορφών αναδιάρθρωσής του εξαρτάται από, συχνά αντιφατικές ως προς την χρηματοοικονομική και την …Read More

Dimitris Psarrakis: How much tax harmonization is enough? The quest for an efficient EU tax regime

The financial crisis revealed the need for a sound fiscal policy in the EU. Taxation is a critical component for fiscal deepening in the common market. The LuxLeacks cases made clear that it is impossible for the common market to function without distortions unless a more coherent rule-based approach is in place. According to the European Scoreboard of Macroeconomic Imbalances, the EU corporate investments attractiveness in the post-crisis period was …Read More

Χρήστος Τριαντόπουλος: Δημοσιονομικό Συμβούλιο και Αξιολόγηση Οικονομικών Προγραμμάτων Κομμάτων

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, το οποίο και σχετίζεται άρρηκτα με το παρωχημένο αναπτυξιακό της πρότυπο που τη συνόδευσε μέχρι την κρίση των τελευταίων ετών, είναι η έντονη σύνδεση του εκλογικού κύκλου με την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Ειδικότερα, κατά τις προηγούμενες περιόδους που η χώρα, μπορούσε με ευκολία να χρηματοδοτήσει την ελλειμματική δραστηριότητα του κράτους από τις διεθνείς αγορές, το έτος των εκλογών –υπό την επίδραση φυσικά και …Read More

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος: Η διπλή ανακολουθία – Οι πολιτικές κατά της φτώχειας και ο πολιτικός λόγος για τη φτώχεια & τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Με βάση πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σύνοψη των μέτρων κοινωνικής πολιτικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα της κρίσης και συνεντεύξεις με πολιτικούς, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, τεχνοκράτες και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που έλαβαν χώρα το 2014, το κείμενο αναδεικνύει ένα πρόβλημα διπλής ανακολουθίας ή αναντιστοιχίας. Η πρώτη ανακολουθία προκύπτει ανάμεσα αφενός στην έκταση και την πολυπλοκότητα της φτώχειας και του κοινωνικού …Read More

Ιωάννης Νασιούλας: Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική;

Οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν να είναι το αντίδοτο στην κρίση. Οργανώνοντας ένα πλαίσιο για τις δημόσιες, τις ιδιωτικές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που να τις προσδένει σε μετρήσιμους στόχους αύξησης της ποιοτικής απασχόλησης και αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής, η Ελλάδα μπορεί να μεταβεί σε ένα περιβάλλον διατηρήσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και αύξησης των οικογενειακών εισοδημάτων. Στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να παραγάγουν κοινωνική προστιθέμενη αξία. …Read More

Λινού, Πετραλιάς, Βελουδάκη & Δάλμα: Προτεινόμενη Πολιτική με Στόχο την Αντιμετώπιση της Επισιτιστικής Ανασφάλειας & της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και η διαφύλαξη της υγείας του παιδικού πληθυσμού αποτελούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνίας, καθιστώντας επιτακτική την κινητοποίηση και την ανάληψη δράσης, σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να εξεταστούν δράσεις που προωθούν τη δωρεάν σχολική σίτιση και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και τη βελτίωση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού. πλήρες …Read More

Δάφνη Νικολίτσα: Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία: Κυκλικοί Παράγοντες, Δομικές Μετατοπίσεις και Συνέπειες Πολιτικής

Η χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών είχαν σημαντική επίπτωση στην αγορά εργασίας των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών. Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά εργασίας ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί στην ένταση και στη διάρκεια της κρίσης που έπληξαν την ελληνική οικονομία αλλά και σε αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας πριν από την έναρξη της κρίσης. Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας, η …Read More