This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Greek Fixed Income Monitor – Οκτώβριος 2016

Λεκκός, Ηλίας, Αρακελιάν, Βένη, Ρότσικα, Δημητρία, Γιαννακίδης, Χάρης, (2016), “Greek Fixed Income Monitor – Οκτώβριος 2016”, Piraeus Bank Research, 9 Νοεμβρίου Τον Οκτώβριο, ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων δεν κατέγραψε σημαντικές μεταβολές παραμένοντας κοντά στα επίπεδα των 375 με 380 μονάδων. Ύστερα και από μια μικρή πτώση της τάξης του 1.3% τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, η απόφαση του Eurogroup για εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των €2,8 δις της πρώτης …Read More

Εξαμηνιαία Έκθεση – Νοέμβριος 2016

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, (2016), “Εξαμηνιαία Έκθεση – Νοέμβριος 2016“, ΕΔΣ, 9 Νοεμβρίου Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2. Παρ. 6 του Ν.4270/2014, δημοσιοποιεί την πρώτη Εξαμηνιαία Έκθεση για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις. Η Έκθεση έρχεται μετά την έκφραση της γνώμης του ΕΔΣ για τις μακροοικονομικές προβλέψεις που περιλαμβάνονταν στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2017, ενώ θα ακολουθήσει και η αξιολόγηση των δημοσιονομικών προβλέψεων …Read More

OECD Competition Assessment Reviews – GREECE 2017

OECD, (2016), “OECD Competition Assessment Reviews – GREECE 2017”, OECD Publishing, 7 Νοεμβρίου After suffering one of the longest and most serious economic crises ever experienced by any European country, which resulted in a severe drop of real GDP and major losses in employment and incomes, the Greek economy is projected to improve in 2016-2017. Progress has been made in balancing the budget and implementing significant labour market and fiscal …Read More

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση – Ενδιάμεση Έκθεση 1 Οκτώβριος 2016

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, (2016), “Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση – Ενδιάμεση Έκθεση 1 Οκτώβριος 2016”, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 1 Νοεμβρίου Τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας παρουσιάζουν σχετική σταθεροποίηση, με τις εκτιμήσεις για την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2016 να συγκλίνουν σε οριακή αρνητική μεταβολή. Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και ασταθές ώς αποτέλεσμα τών μετασχηματισμών που έχουν γίνει στα χρόνια της κρίσης και κυρίώς της δραματικής αποεπένδυσης. …Read More

Η Ελληνική Οικονομία 3/16

ΙΟΒΕ, (2016), “Η Ελληνική Οικονομία 3/16”, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 11 Οκτωβρίου Το ΙΟΒΕ εκδίδει την τρίτη έκθεσή του για το 2016, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας. Πραγματοποιείται σε μια περίοδο στην οποία έχουν γίνει αισθητές στην ελληνική οικονομία οι θετικές επενέργειες της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου, όμως είναι αυξημένη η ανησυχία για το μείγμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής. Ιδιαίτερα κρίσιμο γεγονός προσεχώς …Read More

Δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρο IV για το 2016

ΔΝΤ, (2016), “Δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του ΔΝΤ του άρθρο IV για το 2016”, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 23 Σεπτεμβρίου A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to a member country. Missions are undertaken as part of regular (usually annual) consultations under Article IV of the IMF’s Articles of Agreement, in the context of a …Read More

Αποτίμηση της Απελευθέρωσης σε Είκοσι Επιλεγμένα Επαγγέλματα

Κώτση, Α., Αθανασίου, Ε., Κανελλόπουλος, Ν. K., Καραγιάννη, Ρ., Κατσελίδης, I., (2016), “Αποτίμηση της Απελευθέρωσης σε Είκοσι Επιλεγμένα Επαγγέλματα”, ΚΕΠΕ, 2016 H έκθεση αποτιμά την πορεία απελευθέρωσης της αγοράς επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των θεσμικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στον τομέα αυτό μέχρι το τέλος του 2014. Σημείο εκκίνησης αποτελεί ο Ν.3919/2011, που αφορούσε στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, ενώ ακολούθησε σειρά συμπληρωματικών νομοθετημάτων …Read More

Οικονομικές Εξελίξεις

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, (2016), “Οικονομικές Εξελίξεις”, ΚΕΠΕ, Τεύχος 30, Ιούνιος Το περιοδικό του ΚΕΠΕ Οικονομικές Εξελίξεις συμπληρώνει 30 τεύχη σε μία ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα περίοδο. Με την αίσια ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την υπόσχεση για άμεση εκταμίευση της πρώτης δόσης των 7,5 δισ. ευρώ, για πρώτη φορά, μετά από περίπου 2 χρόνια, αναμένεται για τη χώρα μια περίοδος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Οι εκκρεμότητες που απομένουν, προαπαιτούμενα …Read More

Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούλιος 2016

Τράπεζα της Ελλάδος, (2016), “Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούλιος 2016”, ΤτΕ, 26 Ιουλίου Αναρτήθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος η Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, η οποία θα δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η συγκεκριμένη Επισκόπηση έχει περίοδο αναφοράς την πενταετία 2010-2015 σε ό,τι αφορά τη διαρθρωτική ανάλυση, ενώ εστιάζεται στην περίοδο 2014-2015, με αναφορά και στο 2016, σε ό,τι αφορά …Read More

Η Ελληνική Οικονομία 2/16

ΙΟΒΕ, (2016), Η Ελληνική Οικονομία 2/16, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Αρ. Τεύχους 84, Ιούλιος 2016 Το ΙΟΒΕ εκδίδει τη δεύτερη έκθεσή του για το 2016, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας. Πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση για την Ευρωπαϊκή οικονομία, μετά το αποτέλεσμα εξόδου από την ΕΕ στο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημιουργεί ανησυχία για τις προοπτικές της ΕΕ. Στο εσωτερικό της Ελλάδας, αναμένονται οι επιδράσεις της …Read More