This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Η αβεβαιότητα «πριμοδοτεί» αναλήψεις και επισφάλειες

Δόγα, Άννα, (2017), “Η αβεβαιότητα «πριμοδοτεί» αναλήψεις και επισφάλειες”, naftemporiki.gr, 10 Φεβρουαρίου Αναστροφή των θετικών τάσεων σε καταθέσεις και επισφάλειες καταγράφονται από τις αρχές του έτους, ενισχύοντας τους φόβους ότι εάν δεν κλείσει το συντομότερο η αξιολόγηση, θα κοστίσει ακριβά στις τράπεζες και την οικονομία. Εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ η μείωση των καταθέσεων στο διάστημα αυτό, με αναστροφή της τάσης του προηγούμενου έτους. Σχετικές Αναρτήσεις Grigorian, David A., Manole, Vlad, …Read More

The IMF Should Get Out of Greece

Mody, Ashoka, (2017),  “The IMF Should Get Out of Greece”, Bloomberg, 3 Φεβρουαρίου The IMF should never have gotten into Greece in the first place. As late as March 2010, with concerns about the Greek government’s ability to pay its debts roiling markets, Europe’s leaders wanted the IMF to stay away. Europeans feared that the fund’s financial assistance to one of their own would signal broader weakness in the currency union. …Read More

Οι 14 προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα επόμενα χρόνια

Κωνσταντινίδης, Αλκης, (2017), “Οι 14 προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα επόμενα χρόνια”, The Huffington Post, 8 Φεβρουαρίου Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων με κοινωνική ευαισθησία, η επιστροφή των καταθέσεων, η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, συγκαταλέγονται μεταξύ των 14 προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σχετικές Αναρτήσεις Γεωργικόπουλος, Νικόλαος, (2016), “Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα …Read More

Greek Fixed Income Monitor – Ιανουάριος 2017

Λεκκός, Ηλίας, Αρακελιάν, Βένη, Ρότσικα, Δημητρία, Γιαννακίδης, Χάρης, (2016), “Greek Fixed Income Monitor – Ιανουάριος 2017”, Τράπεζα Πειραιώς, 7 Φεβρουαρίου Η επίδραση των αποφάσεων του Eurogroup για την πορεία του ελληνικού προγράμματος και την αποδέσμευση δόσεων για την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη των τιμών του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων το 2016. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Eurogroup στις 11 Φεβρουαρίου και 9 Μαΐου όπου ο δείκτης …Read More

Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία

IOBE, (2016), “Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία”, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιανουάριος 2017 Το ΙΟΒΕ εκδίδει την τέταρτη έκθεσή του για το 2016, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας. Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, καθώς βρίσκονται εν εξελίξει οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου, καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Από την έκβασή τους συναρτάται …Read More

State financing needs and sources in 2017 and beyond; evaluation of the agreed short-term debt relief measures & updated DSA

Monokroussos, Platon, (2017), “State financing needs and sources in 2017 and beyond; evaluation of the agreed short-term debt relief measures & updated DSA”, Eurobank Research, Ιανουάριος This study constitutes an update of a Eurobank Research piece titled “Greece Evaluation of the agreed short-term relief measures & updated sustainability analysis of Greek public debt” that was published in December 2016. It provides a detailed analysis of Greece’s projected public borrowing needs …Read More

A pension system for younger workers in Greece: A proposal for growth

Nektarios, Milton, Tinios, Platon, Simeonidis, George, (2017), “A pension system for younger workers in Greece: A proposal for growth”,  LSE Hellenic Observatory, 13 Ιανουαρίου Recent pension reforms help to trap Greece in deep crisis, but only increase the insecurity of pensioners. To break out of that vicious circle, a fresh start is needed. Such can result from the immediate introduction of a new type of pre-funded pensions. Such a new …Read More

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

Τράπεζα Πειραιώς, (2016), “Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου”, Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Ιανουάριος Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζουν να δημοσιεύονται τα πρώτα συνολικά στοιχεία των επιμέρους δεικτών της ελληνικής οικονομίας για το 2016. Βελτιωμένη είναι η εικόνα του δείκτη οικονομικού κλίματος ο οποίος διαμορφώθηκε στις 91,3 μνδ. έναντι 89,4 μνδ. το 2015, καθώς οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες βελτιώθηκαν, ο δείκτης λιανικού εμπορίου …Read More

Επισκόπηση Του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Τράπεζα της Ελλάδος, (2017), “Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος”, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιανουάριος 2017 Κατά τη διάρκεια του 2016, η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης σε ό,τι αφορά τους βασικούς κινδύνους, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές θα εξαρτηθούν κυρίως από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, τόσο στο εσωτερικό λόγω αφενός ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της Νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης …Read More

Η διαχείριση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Φιλίνης, Κυριάκος, (2017), “Η διαχείριση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση”, HuffPost, 11 Ιανουαρίου 2017 Η αναντιστοιχία της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων, είναι ένα πρόβλημα που αφορά τη λειτουργία κάθε αγοράς εργασίας, καθώς συνδέεται με μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι εξελίσσονται και μεταβάλλονται συνεχώς, όπως είναι η τεχνολογική πρόοδος, το μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αγορών προϊόντων -υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, καθώς …Read More