This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Alpha Bank, (2014): Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 6 Μαρτίου. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει, παραδόξως, ενταθεί η παραπληροφόρηση περί μη βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους και περί μη επάρκειας της ισχύουσας (μετά την ανακεφαλαιοποίηση) κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών της χώρας. Η εξέλιξη αυτή είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργη διότι συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία όλες οι προβλέψεις περί καταποντισμού της ελληνικής οικονομίας και περί αποτυχίας της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας …Read More

Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013

Τράπεζα της Ελλάδος, (2014), «Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2013», Φεβρουάριος. Στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Φεβρουάριο του 2013, διατυπώθηκε η εκτίµηση ότι η οικονοµία είχε διανύσει µεγάλο τµήµα της διαδροµής προς τη σταθεροποίηση. Είχε επίσης προβλεφθεί τότε ότι η ύφεση θα περιορίζεται σταδιακά έως το τέλος του 2013 και ότι το 2014 θα αρχίσουν να καταγράφονται θετικοί ρυθµοί µεταβολής του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις στο …Read More

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 28/2/2014

Alpha Bank, (2014): Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 28 Φεβρουαρίου. Οι επιδόσεις της Ελληνικής οικονομίας το 2013 αποδεικνύονται πολύ ευνοϊκότερες ακόμη και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις (δηλαδή του Δελτίου αυτού!). Οι επιδόσεις αυτές περιλαμβάνουν το εντυπωσιακό πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση άνω του 1,1% του ΑΕΠ που επιτεύχθηκε από το 2013, και το εξίσου εντυπωσιακό πλεόνασμα στο Ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών ύψους 1,25% του ΑΕΠ, επίσης 1-2 έτη νωρίτερα από τις …Read More

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ανασφάλιστης και Αδήλωτης Εργασίας, ΑΡΤΕΜΙΣ, 15 Σεπτεμβρίου – 31 Ιανουαρίου 2014

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, (2014), «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ανασφάλιστης και Αδήλωτης Εργασίας, ΑΡΤΕΜΙΣ, 15 Σεπτεμβρίου – 31 Ιανουαρίου 2014», Φεβρουάριος. Η τέταρτη έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα  για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Ιανουαρίου  2014 και παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά …Read More

Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα-Ιανουάριος 2014

Μονάδα Τεκμηρίωσης Υπουργείου Εργασίας, (2014), «Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα-Ιανουάριος 2014», Αποτελέσματα Συστήματος Εργάνη. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία και συγκριτικούς πίνακες που απεικονίζουν τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον  ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας κατά το μήνα Ιανουάριο 2014. Παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, ανά …Read More

EU Anti-Corruption Report

European Commission, (2014), “EU Anti-Corruption Report”, COM (2014) 38 final. Corruption continues to be a big challenge for  Europe – a phenomenon that costs the EU economy around 120 billion euros per year. Europeans are deeply worried about corruption – 76% of them believe  that corruption is widespread according to a recent Eurobarometer survey.  

Η Ελληνική Οικονομία 4/2013

IOBE, (2014), Η Ελληνική Οικονομία 4/2013, Αθήνα: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν πως το 2013 ήταν ένα έτος καμπής, κατά το οποίο σταδιακά η Ελληνική οικονομία πλησίασε σε σημείο σταθεροποίησης δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για λήξη της παρατεταμένης ύφεσης κατά το επόμενο έτος. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η συνεχιζόμενη τάση αποκατάστασης της ισορροπίας στα «δίδυμα ελλείμματα», το δημοσιονομικό έλλειμμα και αυτό του εξωτερικού ισοζυγίου, όπως και …Read More

Τριμηνιαία Έκθεση: Οκτώβρης-Δεκέμβριος 2013

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, (2014), «Τριμηνιαία Έκθεση: Οκτώβρης-Δεκέμβριος 2013»,28  Ιανουαρίου. Στο τέλος του 2013 η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο σημείο». Έχει καταφέρει να μειώσει το σύνολο των ελλειμμάτων σε επίπεδα που είναι αισθητά καλύτερα ως προς αυτά που καταγράφονταν κατά την προ κρίσης περίοδο. Μείωσε το έλλειμμα της Γενικής κυβέρνησης (ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009 (από 15,7% …Read More

Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

ΚΕΠΕ, (2014) “Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων“, Ιανουάριος, Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Οι τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η Ελλάδα δείχνει να ανακτά σταδιακά την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των αγορών, χάρη στην εξάλειψη των δίδυµων ελλειµµάτων και τα µεταρρυθµιστικά βήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί. Η βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονοµίας αντανακλάται σε µια σειρά πρόδροµων οικονοµικών δεικτών (leading indicators), όπως η σηµαντική µείωση …Read More

Η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση στη Ζώνη του Ευρώ και η Ελλάδα. Οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης υπό όρους μετά το Μνημόνιο

Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, (2014). “Η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση στη Ζώνη του Ευρώ και η Ελλάδα.  Οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης υπό όρους μετά το Μνημόνιο”, Βουλή των Ελλήνων, Ιανουάριος. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκπόνησε  την παρούσα ενδιάμεση έκθεση με τίτλο «Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης υπό όρους μετά το Μνημόνιο». Η ενδιάμεση έκθεση …Read More