Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές στην ελληνική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αγνόησαν γνωστά διδάγματα από την ιστορική εμπειρία για τη διαχείριση προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και υπέπεσαν σε λάθη τα οποία παρέτειναν την κρίση αναίτια. Αυτό το σύντομο κείμενο του Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου αναλύει τις επιλογές για την ελάφρυνση του χρέους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο τέλος της τρίτης συμφωνίας διάσωσης, το οποίο πλησιάζει, και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής για την ελληνική κυβέρνηση οι οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν μια βιώσιμη και ανοιχτή σε όλους οικονομική ανάπτυξη στο μακροπρόθεσμο διάστημα.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο στα αγγλικά εδώ.