This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Κείμενα Πολιτικής

Αλέξανδρος Καρακίτσιος: Φτώχεια των Εργαζομένων στην Ελλάδα: Διαστάσεις και Πολιτικές

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2010 χαρακτηρίζεται από τα δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Η αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων έγινε μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων, τα οποία όμως επέδρασαν αρνητικά στη φτώχεια και την ανισότητα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα διαφοροποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Μία εκ των συνεπειών των αλλαγών αυτών στο εργασιακό …Read More

Javier Díaz-Giménez & Morten Olsen: The Future of Spain (2014 and beyond)

Between the first quarter of 1998 and the fourth quarter of 2007 the real growth of the Spanish economy was outstanding, averaging an annual growth rate of 3.7 per cent. This compares favorably with the big five European Union economies and is second only to the truly miraculous growth of Ireland’s real GDP. However, the future growth of Spain will depend on many factors. When we look into the crystal …Read More

Paolo Manasse, Isabella Rota Baldini: What’s Wrong with Europe?

The US and Europe; a tale of two cities: while the economic recovery is well underway in the United States, with growth back to 2.5 percent and falling unemployment, the Eurozone economy is struggling to recover. Why? We argue that the major differences between the two areas go a long way in providing an explanation. In short, unlike the U.S, the Eurozone is an heterogeneous federation of independent states, an …Read More

Γιώργος Αργείτης: Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής χρεοκοπίας της χώρας δεν είναι μία ουδέτερη επιλογή. Απεναντίας, εντάσσονται στο ιδεολογικό πλαίσιο της «Συναίνεσης του Βερολίνου», σύμφωνα με την οποία η προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος ή πλεονάσματος στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του χρέους προϋποθέτει την εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές πάσχουν από δύο σοβαρές θεωρητικές αδυναμίες. Πρώτον, βασίζονται στην υπόθεση ότι η εσωτερική υποτίμηση …Read More

Panagiotis Vlachos: Structural causes of the European crisis, ideas contested and the reluctant response of the European Social Democracy. Lessons learned and a progressive way forward.

This paper discusses the structural problems of the European integration that exposed the European system to the typhoon of the 2007 outbreak and still impede needed recovery. Consequently, it tries to shed light on the theoretical debate that has shaped the political discourse in Europe and has dictated certain policy responses. Finally, it examines the status and the role of Social Democracy in Europe in an effort to explain her …Read More

Κυριάκος Φιλίνης: S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση

Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, όπως η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, η ταχεία και σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η υποχώρηση της διαφοράς απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και η σταδιακή εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων ανάκαμψης. Ωστόσο, τόσο το οικονομικό όσο  και το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια σφαιρική αποτίμησή του μέσα από μια …Read More

Rocco Polin: The end of the “ventennio”? Italy and the epilogue of Berlusconi’s era

The break up of Berlusconi’s party on November the 16th is a clear sign that his twenty-year long hegemony over Italian politics is coming to an end. What will come next is, however, still very uncertain: while some dream of a new Christian-Democratic party and the end of bipolar competition, others hope for a majoritarian electoral law and strongly oppose any centrist project. In such a difficult and uncertain situation, …Read More

Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης: Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση. Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου;

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά τη θεωρητική τεκμηρίωση που παρείχαν τα μοντέλα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, έχει συγκροτηθεί και εμπεδωθεί μια διεθνής συναίνεση για την αναπτυξιακή σημασία της έρευνας και της τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο κείμενο συμπληρώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις που προκρίνουν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία ως μέσα, στην περίπτωση της Ελλάδας, για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα από την ανάλυση συνθηκών που χαρακτηρίζουν την παραγωγή γνώσης …Read More

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Παναγιώτα Φίτσιου: Η «βία» των ενστίκτων, το αβοήθητο των ανθρώπων και η στάση του ψυχοθεραπευτή απέναντι στην οδύνη της αποτυχίας των θεσμών στην Ελλάδα της «κρίσης»

Σε αυτό το άρθρο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης (οικονομικής, αλλά πρωτίστως κοινωνικής, ανθρωπιστικής και θεσμικής) στο άτομο και στην κοινωνική ομάδα και να προτείνουμε πώς θα μπορούσε η κλινική (ψυχαναλυτική) σκέψη και νοηματοδότηση να ταχθεί στην υπηρεσία του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου, ώστε να προσφέρει μια διέξοδο σε αυτό που βιώνεται ως απελπισία και αδιέξοδο. Η προσέγγισή μας γίνεται μέσα από το «Ψυχαναλυτικό Πρίσμα» και ξεκινάει …Read More

Νίκος Χρυσολωράς: Greece’s successful death

The nature of the “Greek problem” has now ceased to be fiscal. Hence, the Troika’s insistence on the adoption of new austerity measures, in 2014 and 2015, is based on an arbitrary (if not metaphysical) assumption regarding the “120% of GDP” public debt sustainability threshold, and delivers a toxic policy mix. The correction of macroeconomic imbalances is not achieved through the creation of a new sustainable growth model, but through …Read More