This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Ερευνητικά Κείμενα

Μανόλης Γαλενιανός: Η Ελληνική Κρίση – Αίτια και Επιπτώσεις

Η κεντρική αιτία της κρίσης της Ελλάδας και της Ευρωζώνης θεωρείται ότι είναι η δημοσιονομική σπατάλη το οποίο προτείνει τη λιτότητα ως βασική πολιτική εξόδου από την κρίση. Αυτή η ερμηνεία της κρίσης ταιριάζει στην περίπτωση της Ελλάδας και, σε μικρότερο βαθμό, της Πορτογαλίας, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί η Ιρλανδία και η Ισπανία αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια, δεδομένου ότι πριν από το 2008 είχαν χαμηλότερα ελλείμματα και δημόσιο …Read More

Νίκος Κουτσιαράς: Τα όρια της (αυτο-)κριτικής στην οικονομική θεωρία και το αίτημα της διανοητικής εντιμότητας στην οικονομική έρευνα και την διδασκαλία

Η αποτυχία πρόβλεψης της χρηματοπιστωτικής κρίσης – ο εφησυχασμός των χρόνων της μεγάλης εξομάλυνσης – προκαλεί, ευλόγως, την ισχυρή (και ηχηρή) αμφισβήτηση της κρατούσας μακροοικονομικής θεωρίας. Η θεμελίωση της τελευταίας στο υπόδειγμα της ορθολογικής επιλογής του αντιπροσωπευτικού προνοητικού συναλλασσομένου, ακόμη και προκειμένου για τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων, ελκύει τις περισσότερες και αυστηρότερες αιτιάσεις. Και η (συνακόλουθη) μεθοδολογική καθαρότητα και η λογική αρτιότητα της κρατούσας θεωρίας δεν θεωρούνται, βεβαίως, ως …Read More

Γιώργος Μαρής: Το Νέο Πλαίσιο και τα Όρια της Οικονομικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή κρίση είναι η καλύτερη περίπτωση για να μελετήσουμε τόσο τις ευπάθειες του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, όσο και την ίδια την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους: Πρώτον, γιατί η τρέχουσα κρίση είναι η πιο σοβαρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερον, γιατί μέσω της κρίσης δοκιμάζονται αποφασιστικά τα όρια της διαδικασίας της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και τρίτον, …Read More

Στράτος Δ. Καμενής: Vulture Funds and the Sovereign Debt Market: Lessons from Argentina and Greece

Vulture funds and rogue creditors put in question the sustainability of the sovereign debt market by creating confusion and uncertainty in the global financial system. On the one hand, they take advantage of indebted countries’ economic hardship to profit at the expense of bondholders who participate in debt restructurings. On the other hand, vulture funds’ predatory behavior and litigation tactics keep the market alive by discouraging moral hazard and forcing …Read More

Athanassios Petralias & Pródromos Prodromídis: Price discovery under crisis: Uncovering the determinant factors of prices using efficient Bayesian model selection methods

We seek to uncover the determinants of consumer prices in Greece by considering a large set of potential factors and accounting for delayed effects. To accomplish this we rely on recently presented Bayesian model selection methods which are efficiently adapted in the present context. Consumer prices drop significantly during the periods of discount sales, especially in the last two years; VAT changes are mostly absorbed (above 50%) by the producers; …Read More

Vassilios G. Papavassiliou: Financial contagion during the European sovereign debt crisis: a selective literature review

Contagion is an elusive concept and several definitions have been used in the literature. According to Forbes and Rigobon (2002) contagion is defined as a significant increase in cross-market linkages after a shock to one country. In this paper we provide a selective literature review on international financial contagion, placing special emphasis on the ongoing European sovereign debt crisis. In summary, empirical research has pointed toward the existence of contagion …Read More

Νίκος Δασκαλάκης: Η Ριζοσπαστικοποίηση του Εθνικισμού στην Ελλάδα της Κρίσης

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία στράφηκε σε τόσο ακραίο βαθμό στον εθνικισμό κατά το διάστημα κορύφωσης της Ελληνικής Κρίσης (2010-2013) ως απάντηση στις οικονομικές δυσκολίες, την φθορά του εγχώριου πολιτικού συστήματος, τις κοινωνικές παθογένειες και την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Εξετάζοντας το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, εντοπίζουμε και αναλύουμε τα βαθύτερα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης …Read More

Rebekka Christopoulou & Vassilis Monastiriotis: The public-private duality in wage reforms and adjustment during the Greek crisis

There is a general perception that the crisis in Greece impacted mostly public sector wages, whereas in fact its impact on private sector wages has been equally large, if not larger. In this paper we examine sector-specific wage reforms and dynamics for the duration of the crisis, using micro-data from the Greek Labour Force Survey over 2009-2013 and applying a wage-decomposition analysis on the basis of an endogenous switching regression …Read More

Παύλος Μασούρος: Corporate Governance and the Great Recession: An Alternative Explanation for Germany’s Success in the Post-2008 World

The ability of a nation to resist a crisis depends on the institutional or spatio-temporal fixes it possesses, which can buffer the effects of the crisis, switch the crisis to other nations or defer its effects to the future. Corporate governance configurations in a given country can function as institutional or spatio-temporal fixes provided they are positioned within an appropriate institutional environment that can give rise to beneficial complementarities. Germany …Read More

Πρόδρομος Προδρομίδης: Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη

Εξετάζεται η πρόσφατη εξέλιξη της απασχόλησης στις οικονομικές δραστηριότητες που οι περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν υψηλή ή αρκετά υψηλή παραγωγική εξειδίκευση, καθώς και ποιοί κλάδοι ή υποκλάδοι σε ποιές περιοχές αναπτύσσονται μέσα στην οικονομική ύφεση. Είναι σκόπιμο οι κλαδικές και χωρικές αυτές διαστάσεις να διερευνηθούν περαιτέρω και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες όσον αφορά στην ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας είτε στους ίδιους …Read More