This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μητσός, Α., διευθ., (2012), «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Τελική Έκθεση Μελέτης για την Τράπεζα της Ελλάδος, Δεκέμβριος.   Η Τράπεζα της Ελλάδος ανέθεσε το 2010 στο ΕΛΙΑΜΕΠ την εκπόνηση μελέτης με θέμα την «αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής …Read More

Standard Eurobarometer 80

European Commission, (2013), Standard Eurobarometer 80, European Commission / Directorate-General for Communication, December. This report presents the first results of the Standard Eurobarometer 80 survey, which was carried out between 2 and 17 November 2013 in 34 countries or territories: the 28 European Union Member States, the five candidate countries (the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Iceland, Montenegro and Serbia), and the Turkish Cypriot Community in the part of …Read More

Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013

Επιβράδυνση της ύφεσης το 2013, η οικονομία σε τροχιά σταθεροποίησης Σήμερα οι ενδείξεις αυτές έχουν ισχυροποιηθεί και είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι τον επόμενο χρόνο θα τερματιστεί η ύφεση και η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει. Οι ευνοϊκότερες συνθήκες που διαμορφώνονται βασίζονται στα ακόλουθα: ― Η δημοσιονομική προσαρμογή, που εφαρμόζεται για τέταρτο χρόνο, έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο και αναμένεται η καταγραφή πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013 μετά από μία μακρά περίοδο μεγάλων ελλειμμάτων. …Read More

Sustainable development in the European Union

Eurostat, (2013), Sustainable development in the European Union: 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy, European Union and Eurostat: Luxembourg. Of the more than 100 indicators presented in this report, 12 have been identified as headline indicators. They are intended to give an overall picture of whether the EU has achieved progress towards sustainable development in terms of the objectives and targets defined in the EU Sustainable Development …Read More

Employment Outlook Survey – Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης

Η έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης διεξάγεται κάθε τρίμηνο για να διερευνήσει τις προθέσεις των εργοδοτών να αυξήσουν ή να μειώσουν το εργατικό δυναμικό τους κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες έρευνες παγκοσμίως για την αγορά εργασίας για περισσότερα από 50 χρόνια. Manpower, (2013), “Employment Outlook Survey: Global – Q1/2014”, ManpowerGroup, December. Each quarter ManpowerGroup conducts research to measure employment trends* in …Read More

Κοινωνική ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος 2013 – 2050

Ρομπόλης, Σ. και Μπέτσης, Β., “Κοινωνική ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος 2013 – 2050”, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Δεκέμβριος. Οι πληθυσμιακές μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες αποτελούν, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, αντικείμενο μελέτης των επιδράσεών τους στην αγορά εργασίας και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία …Read More

Εργάνη: Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων-μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (15.09.2013-15.11.2013)

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (2013), “Εργάνη: Αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων-μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (15.09.2013-15.11.2013)”, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, Δεκέμβριος. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης …Read More

Corruption Perceptions Index 2013

Transparency International, (2013), “Corruption Perceptions Index 2013”, Transparency International, Δεκέμβριος. The Corruption Perceptions Index 2013 serves as a reminder that the abuse of power, secret dealings and bribery continue to ravage societies around the world.  The Index scores 177 countries and territories on a scale from 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). No country has a perfect score, and two-thirds of countries score below 50. This indicates a serious, …Read More

The 2013 Euro Plus Monitor: From Pain to Gain

Schmieding, H. and Schulz, C., (2013), “The 2013 Euro Plus Monitor: From Pain to Gain”, The Lisbon Council, Policy Brief, Volume III, No.1,  December. If the eurozone and its 17 members stay the course, the systemic crisis that has rocked Europe since 2010 could be largely over by mid-2014. That is the principal conclusion of The 2013 Euro Plus Monitor: From Pain to Gain, the premiere competitiveness ranking published each …Read More

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2013

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, (2013), Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2013, Αθήνα: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου καθιέρωσε από το 2001 τη σύνταξη και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η σε τακτική βάση περιοδική ανανέωση της τεκμηρίωσης των εξελίξεων στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο τομέας του εμπορίου, στα χαρακτηριστικά και στις οικονομικές επιδόσεις του και σε μια σειρά χρηματοοικονομικούς δείκτες των εμπορικών επιχειρήσεων. Η δομή …Read More