This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Βιβλιοθήκη

Greek Fixed Income Monitor – Ιανουάριος 2017

Λεκκός, Ηλίας, Αρακελιάν, Βένη, Ρότσικα, Δημητρία, Γιαννακίδης, Χάρης, (2016), “Greek Fixed Income Monitor – Ιανουάριος 2017”, Τράπεζα Πειραιώς, 7 Φεβρουαρίου Η επίδραση των αποφάσεων του Eurogroup για την πορεία του ελληνικού προγράμματος και την αποδέσμευση δόσεων για την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη των τιμών του Δείκτη Κρατικών Ομολόγων το 2016. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Eurogroup στις 11 Φεβρουαρίου και 9 Μαΐου όπου ο δείκτης …Read More

Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία

IOBE, (2016), “Τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία”, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιανουάριος 2017 Το ΙΟΒΕ εκδίδει την τέταρτη έκθεσή του για το 2016, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας. Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, καθώς βρίσκονται εν εξελίξει οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου, καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Από την έκβασή τους συναρτάται …Read More

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

Τράπεζα Πειραιώς, (2016), “Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου”, Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Ιανουάριος Με την έναρξη του νέου έτους αρχίζουν να δημοσιεύονται τα πρώτα συνολικά στοιχεία των επιμέρους δεικτών της ελληνικής οικονομίας για το 2016. Βελτιωμένη είναι η εικόνα του δείκτη οικονομικού κλίματος ο οποίος διαμορφώθηκε στις 91,3 μνδ. έναντι 89,4 μνδ. το 2015, καθώς οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες βελτιώθηκαν, ο δείκτης λιανικού εμπορίου …Read More

Επισκόπηση Του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Τράπεζα της Ελλάδος, (2017), “Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος”, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιανουάριος 2017 Κατά τη διάρκεια του 2016, η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης σε ό,τι αφορά τους βασικούς κινδύνους, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές θα εξαρτηθούν κυρίως από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, τόσο στο εσωτερικό λόγω αφενός ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της Νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης …Read More

Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις – Προοπτικές

Μαρούλης, Δημήτριος, Ίκκος, Άρης, (2017), “Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις – Προοπτικές”, Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιανουάριος Η ανάκαμψη του ΑΕΠ εντός του 2016, όπως είχαμε προβλέψει τον Ιούλιο στο πρώτο τεύχος της περιοδικής έκδοσής μας «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτικές»1, φαίνεται να επιβεβαιώνεται παρά α) την αβεβαιότητα που προκαλεί η, για άλλη μια φορά, αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, β) την αναίτια αντιαναπτυξιακή φορολογική πολιτική …Read More

Στο «κόκκινο» το 2016 ο δείκτης επιχειρηματικότητας

Ζησίμου, Σταμάτης, (2017), “Στο «κόκκινο» το 2016 ο δείκτης επιχειρηματικότητας”, Ναυτεμπορική, 3 Ιανουαρίου Αρνητικά, για μια ακόμη φορά, κινήθηκε για το 2016 ο δείκτης επιχειρηματικότητας στη χώρα, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που διαγράφηκαν ξεπέρασε αυτό των εγγραφών. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), οι διαγραφές επιχειρήσεων το 2016 αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2015, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται και μείωση …Read More

Insights on the Greek economy from the 3D macro model

Balfoussia, Hiona, Papageorgiou, Dimitris, (2016), “Insights on the Greek economy from the 3D macro model”, Bank of Greece Working Paper 218, 29 Δεκεμβρίου This paper examines the macroeconomic and welfare implications of banking capital requirement policies and their interactions with real and financial shocks for the Greek economy. The model employed is that of Clerc et al. (2015), a DSGE model featuring a detailed financial sector, banking capital regulations and …Read More

Greek Fixed Income Monitor – Νοέμβριος 2016

Λεκκός, Ηλίας, Αρακελιάν, Βένη, Ρότσικα, Δημητρία, Γιαννακίδης, Χάρης, (2016), “Greek Fixed Income Monitor – Νοέμβριος 2016”, Τράπεζα Πειραιώς, 29 Δεκεμβρίου Ιστορικό υψηλό και σημαντικά κέρδη σημείωσε ο Δείκτης Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων φτάνοντας στις 426,14 μονάδες στις 30 Νοεμβρίου, ενισχυμένος κατά 12,32% σε μηνιαία βάση.  Οι θετικές δηλώσεις του Euroworking Group στις 28 Νοεμβρίου σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους οδήγησε την μεσοσταθμική απόδοση του …Read More

Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη Διεθνών Εφοδιαστικών Κόμβων στην Ελλάδα

Τσέκερης, Θεόδωρος, (2016), “Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη Διεθνών Εφοδιαστικών Κόμβων στην Ελλάδα”, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 21 Δεκεμβρίου Το παρόν βιβλίο διερευνά τη στρατηγική στόχευση ανάδειξης της Ελλά- δας σε διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Παράλληλα, αναλύει τις δυνατότητες για την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των τρόπων μεταφοράς, με σκοπό τη διάχυση των αναμενόμενων ωφελειών με τον πλέον αποδοτικό τρόπο στις περιφέρειες της χώρας. Από τη μία πλευρά, η ανάλυση καταδεικνύει …Read More

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων – 2ο 15νθημερο Νοεμβρίου

Τράπεζα Πειραιώς, (2016), “Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων – 2ο 15νθημερο Νοεμβρίου”, Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Δεκέμβριος Στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου συμφωνήθηκε η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους (επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων EFSF, μείωση του κινδύνου από την αύξηση των επιτοκίων και άρση του αυξημένου περιθωρίου επιτοκίου σε δάνειο του EFSF ύψους …Read More