This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Access to healthcare in times of crisis

Eurofound (2014) Access to healthcare in times of crisis, Eurofound Surveys: EF14421, 31 Οκτωβρίου. Ερευνητική Έκθεση του Eurofound, στην οποία συμμετείχε και το Παρατηρητήριο για την Κρίση ερευνώντας την περίπτωση της Ελλάδας. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν να καταγράψει τις επιπτώσεις της κρίσης στη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες που μπορούν να εφαρμοστούν στη διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας κατά …Read More

Γιώργος Μαρής: Το Νέο Πλαίσιο και τα Όρια της Οικονομικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή κρίση είναι η καλύτερη περίπτωση για να μελετήσουμε τόσο τις ευπάθειες του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, όσο και την ίδια την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους: Πρώτον, γιατί η τρέχουσα κρίση είναι η πιο σοβαρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερον, γιατί μέσω της κρίσης δοκιμάζονται αποφασιστικά τα όρια της διαδικασίας της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και τρίτον, …Read More

Λινού, Πετραλιάς, Βελουδάκη & Δάλμα: Προτεινόμενη Πολιτική με Στόχο την Αντιμετώπιση της Επισιτιστικής Ανασφάλειας & της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και η διαφύλαξη της υγείας του παιδικού πληθυσμού αποτελούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνίας, καθιστώντας επιτακτική την κινητοποίηση και την ανάληψη δράσης, σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να εξεταστούν δράσεις που προωθούν τη δωρεάν σχολική σίτιση και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και τη βελτίωση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού. πλήρες …Read More

Δάφνη Νικολίτσα: Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία: Κυκλικοί Παράγοντες, Δομικές Μετατοπίσεις και Συνέπειες Πολιτικής

Η χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών είχαν σημαντική επίπτωση στην αγορά εργασίας των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών. Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά εργασίας ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί στην ένταση και στη διάρκεια της κρίσης που έπληξαν την ελληνική οικονομία αλλά και σε αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας πριν από την έναρξη της κρίσης. Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας, η …Read More

Στράτος Δ. Καμενής: Vulture Funds and the Sovereign Debt Market: Lessons from Argentina and Greece

Vulture funds and rogue creditors put in question the sustainability of the sovereign debt market by creating confusion and uncertainty in the global financial system. On the one hand, they take advantage of indebted countries’ economic hardship to profit at the expense of bondholders who participate in debt restructurings. On the other hand, vulture funds’ predatory behavior and litigation tactics keep the market alive by discouraging moral hazard and forcing …Read More

Athanassios Petralias & Pródromos Prodromídis: Price discovery under crisis: Uncovering the determinant factors of prices using efficient Bayesian model selection methods

We seek to uncover the determinants of consumer prices in Greece by considering a large set of potential factors and accounting for delayed effects. To accomplish this we rely on recently presented Bayesian model selection methods which are efficiently adapted in the present context. Consumer prices drop significantly during the periods of discount sales, especially in the last two years; VAT changes are mostly absorbed (above 50%) by the producers; …Read More

Αλέξανδρος Καρακίτσιος: Φτώχεια των Εργαζομένων στην Ελλάδα: Διαστάσεις και Πολιτικές

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2010 χαρακτηρίζεται από τα δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Η αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων έγινε μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων, τα οποία όμως επέδρασαν αρνητικά στη φτώχεια και την ανισότητα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα διαφοροποίησαν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Μία εκ των συνεπειών των αλλαγών αυτών στο εργασιακό …Read More

Χαρά Γεωργιάδου: Ο Ιαπωνικός Χειμώνας της Ευρώπης: η Άποψη των Βρυξελλών

Κυριαρχεί η αντίληψη ότι η κρίση κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει, ενώ έχει τρεις κύριες πτυχές: πρόκειται κατ’ αρχάς για μία κρίση δημοσίου χρέους, για κρίση του τραπεζικού τομέα και, τέλος, για κρίση ανταγωνιστικότητας. Η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη ταυτίζεται μεταφορικά με την απαρχή ενός «ιαπωνικού χειμώνα». δηλαδή, με μια εκτεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης, στην οποία η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με υπερβολικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μία, …Read More

Vassilios G. Papavassiliou: Financial contagion during the European sovereign debt crisis: a selective literature review

Contagion is an elusive concept and several definitions have been used in the literature. According to Forbes and Rigobon (2002) contagion is defined as a significant increase in cross-market linkages after a shock to one country. In this paper we provide a selective literature review on international financial contagion, placing special emphasis on the ongoing European sovereign debt crisis. In summary, empirical research has pointed toward the existence of contagion …Read More

Ιωάννης Αβραμόπουλος: Ψηφιακές Νομισματικές Οικονομίες

Η Ελλάδα διήνυσε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης και συρρίκνωσης, η οποία δεν προβλέπεται να τελειώσει στο εγγύς μέλλον, παρόλο που στον ορίζοντα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται ενδείξεις ανάκαμψης. Τόσο οι επιστήμονες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς, έχουν επιδοθεί σε μια απέλπιδα αναζήτηση μεθόδων για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα ενδέχεται να μην είναι η μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει αυτού του είδους …Read More