This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Παύλος Μασούρος: Corporate Governance and the Great Recession: An Alternative Explanation for Germany’s Success in the Post-2008 World

The ability of a nation to resist a crisis depends on the institutional or spatio-temporal fixes it possesses, which can buffer the effects of the crisis, switch the crisis to other nations or defer its effects to the future. Corporate governance configurations in a given country can function as institutional or spatio-temporal fixes provided they are positioned within an appropriate institutional environment that can give rise to beneficial complementarities. Germany …Read More

Ξιαρχογιαννοπούλου Ελ., Αγανίδης Π.: Τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής και η ανθεκτικότητα των νέο-φιλελεύθερων ιδεών: η εμπειρία της Ελλάδας και το μέλλον της προοδευτικής πολιτικής.

Η εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης, από χρηματοπιστωτική σε κρίση δημόσιου χρέους, υπήρξε αντιπροσωπευτική της ανθεκτικότητας των νέο-φιλελεύθερων ιδεών στην ΕΕ και, σε μεγάλο βαθμό, έχει καθορίσει τις νεο-φιλελεύθερες προοπτικές της Ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας. Παρόλο που οι αρχικές προσδοκίες ήταν ότι η κρίση θα έδινε την ευκαιρία ώστε να προκύψει ένα αντίθετο μοντέλο, η πραγματικότητα υπήρξε πολύ διαφορετική. Ενώ στην αρχή το νέο-φιλελεύθερο μοντέλο πολιτικής αμφισβητήθηκε έντονα, επαναεπιβεβαιώθηκε έναν μόλις χρόνο …Read More

Κωνσταντίνος Βρεττός: Μια Περιβαλλοντική Απειλή ως μια Οικονομική Ευκαιρία; Η περίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής

Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή καθίστανται ολοένα και πιο υπαρκτοί. Οι εκθέσεις των παγκόσμιων περιβαλλοντικών οργανισμών (π.χ. IPCC) κάνουν λόγω πλέον για σαφή ανθρωπογενή προέλευση του φαινομένου, σημειώνοντας τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το παρόν άρθρο γνώμης υπογραμμίζει πως αυτή η διεθνής περιβαλλοντική κρίση δεν είναι αναγκαστικά ασύμβατη με πολιτικές ανάπτυξης. Κοντολογίς, μπορεί να ειδωθεί ως μια ευκαιρία αναπτυξιακής και επενδυτικής δράσης. …Read More

Παύλος Ευθυμίου και Ιάκωβος Στεργίδης: Τονώνοντας την Οικονομία.Το Στοίχημα της Ανάπτυξης Χωρίς τον Κέυνς

Μετά από 6 χρόνια ύφεσης στην Ελλάδα και την οικονομία σε ένα σπιράλ καθίζησης με εκτεταμένες επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό αλλά και στο πολιτικό σύστημα είναι πια σαφές πως το στοίχημα της ανάπτυξης ανάγεται σε υπαρξιακό ζήτημα για την χώρα. Με δεδομένες τις κεντρικές ευρωπαϊκές επιλογές, οι οποίες δεν αναμένεται – τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα – να μεταβληθούν ουσιωδώς, είναι ξεκάθαρο πως τα οικονομικά εργαλεία που θα πρότεινε ο Κέυνς δεν βρίσκονται …Read More

Rocco Polin: The end of the “ventennio”? Italy and the epilogue of Berlusconi’s era

The break up of Berlusconi’s party on November the 16th is a clear sign that his twenty-year long hegemony over Italian politics is coming to an end. What will come next is, however, still very uncertain: while some dream of a new Christian-Democratic party and the end of bipolar competition, others hope for a majoritarian electoral law and strongly oppose any centrist project. In such a difficult and uncertain situation, …Read More

Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης: Η έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, ως εργαλείο εξόδου από την κρίση. Θέση ουσίας ή κενού περιεχομένου;

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά τη θεωρητική τεκμηρίωση που παρείχαν τα μοντέλα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης, έχει συγκροτηθεί και εμπεδωθεί μια διεθνής συναίνεση για την αναπτυξιακή σημασία της έρευνας και της τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο κείμενο συμπληρώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις που προκρίνουν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία ως μέσα, στην περίπτωση της Ελλάδας, για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Μέσα από την ανάλυση συνθηκών που χαρακτηρίζουν την παραγωγή γνώσης …Read More

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Παναγιώτα Φίτσιου: Η «βία» των ενστίκτων, το αβοήθητο των ανθρώπων και η στάση του ψυχοθεραπευτή απέναντι στην οδύνη της αποτυχίας των θεσμών στην Ελλάδα της «κρίσης»

Σε αυτό το άρθρο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης (οικονομικής, αλλά πρωτίστως κοινωνικής, ανθρωπιστικής και θεσμικής) στο άτομο και στην κοινωνική ομάδα και να προτείνουμε πώς θα μπορούσε η κλινική (ψυχαναλυτική) σκέψη και νοηματοδότηση να ταχθεί στην υπηρεσία του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου, ώστε να προσφέρει μια διέξοδο σε αυτό που βιώνεται ως απελπισία και αδιέξοδο. Η προσέγγισή μας γίνεται μέσα από το «Ψυχαναλυτικό Πρίσμα» και ξεκινάει …Read More

Νίκος Χρυσολωράς: Greece’s successful death

The nature of the “Greek problem” has now ceased to be fiscal. Hence, the Troika’s insistence on the adoption of new austerity measures, in 2014 and 2015, is based on an arbitrary (if not metaphysical) assumption regarding the “120% of GDP” public debt sustainability threshold, and delivers a toxic policy mix. The correction of macroeconomic imbalances is not achieved through the creation of a new sustainable growth model, but through …Read More

Αντώνης Καμάρας: O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και η Δημοσιονομική Αυτονομία των Δήμων

Η διεθνής εμπειρία και έρευνα για την δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνον όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη του προσδιορισμού και της δαπάνης ενός φόρου, τα έσοδα αυτού του φόρου πραγματικά ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα η διεθνής εμπειρία και έρευνα αξιολογεί τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) ως τον κατεξοχήν φόρο μιας δημοσιονομικά αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΦΑΠ είναι ο κατεξοχήν ανταποδοτικός φόρος …Read More

Douglas Sutherland: The Record and Characteristics of Fiscal Consolidation

Large fiscal challenges will confront OECD governments for some time to come. The economic crisis that began in 2008 caused deficits to surge, and fiscal imbalances were swollen further by stimulus measures and bank rescue operations. Together, these forces led to ballooning public indebtedness, the general government public debt-GDP ratio rising from under 80% of GDP in 2008 to almost 100% of GDP in 2010. In many countries, arresting the …Read More