This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Νίκος Δασκαλάκης: Η Ριζοσπαστικοποίηση του Εθνικισμού στην Ελλάδα της Κρίσης

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία στράφηκε σε τόσο ακραίο βαθμό στον εθνικισμό κατά το διάστημα κορύφωσης της Ελληνικής Κρίσης (2010-2013) ως απάντηση στις οικονομικές δυσκολίες, την φθορά του εγχώριου πολιτικού συστήματος, τις κοινωνικές παθογένειες και την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Εξετάζοντας το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, εντοπίζουμε και αναλύουμε τα βαθύτερα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης …Read More

Rebekka Christopoulou & Vassilis Monastiriotis: The public-private duality in wage reforms and adjustment during the Greek crisis

There is a general perception that the crisis in Greece impacted mostly public sector wages, whereas in fact its impact on private sector wages has been equally large, if not larger. In this paper we examine sector-specific wage reforms and dynamics for the duration of the crisis, using micro-data from the Greek Labour Force Survey over 2009-2013 and applying a wage-decomposition analysis on the basis of an endogenous switching regression …Read More

Javier Díaz-Giménez & Morten Olsen: The Future of Spain (2014 and beyond)

Between the first quarter of 1998 and the fourth quarter of 2007 the real growth of the Spanish economy was outstanding, averaging an annual growth rate of 3.7 per cent. This compares favorably with the big five European Union economies and is second only to the truly miraculous growth of Ireland’s real GDP. However, the future growth of Spain will depend on many factors. When we look into the crystal …Read More

Κύπρος – Ένας Χρόνος μετά το Κούρεμα

Έχει περάσει ένας χρόνος από το σοκ του κουρέματος των καταθέσεων. Η υπερβολική ρευστότητα, οι κακές τραπεζικές πρακτικές, η υπερδραστηριότητα στις κατασκευές και μια γενική κουλτούρα υπερκατανάλωσης είχαν δημιουργήσει μεγάλες ανισορροπίες την περίοδο 2004-2008 (όπως περιγράφονται στο Άρθρο Γνώμης Νο. 5 του Παρατηρητηρίου για την Κρίση με τίτλο “Η Ώρα της Αλήθειας για την Κύπρο”, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013). Η διεθνής οικονομική κρίση έσπασε τη φούσκα και η …Read More

Άκης Σακελλαρίου: Το Κράτος, οι ΜΚΟ και οι Άλλοι

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις που εμπλέκουν δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε οικονομικά σκάνδαλα σίγουρα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Οι ΜΚΟ έχουν ταυτιστεί στην χώρα μας, με την εξαίρεση κάποιων φωτεινών περιπτώσεων, με την αδιαφάνεια και την έλλειψη λογοδοσίας. Εκτός από την ανάδειξη του προβληματικού θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ΜΚΟ στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1990, τα δύο αυτά σκάνδαλα δίνουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για …Read More

Paolo Manasse, Isabella Rota Baldini: What’s Wrong with Europe?

The US and Europe; a tale of two cities: while the economic recovery is well underway in the United States, with growth back to 2.5 percent and falling unemployment, the Eurozone economy is struggling to recover. Why? We argue that the major differences between the two areas go a long way in providing an explanation. In short, unlike the U.S, the Eurozone is an heterogeneous federation of independent states, an …Read More

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών

Η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει έξι συνεχή χρόνια ύφεσης και επιδείνωσης των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται πολυάριθμες πρωτοβουλίες ιδρυμάτων, συλλόγων, ΜΚΟ, εθελοντικών ομάδων και άτυπων δικτύων με σκοπό είτε την παροχή άμεσης κοινωνικής και υλικής βοήθειας, είτε την παροχή ευρύτερης στήριξης για την ανάδειξη των προβλημάτων. Φαίνεται να υπάρχει ένα νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών λόγω της κρίσης που προσθέτει νέο εμπειρικό υλικό για …Read More

Γιώργος Αργείτης: Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές

Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής χρεοκοπίας της χώρας δεν είναι μία ουδέτερη επιλογή. Απεναντίας, εντάσσονται στο ιδεολογικό πλαίσιο της «Συναίνεσης του Βερολίνου», σύμφωνα με την οποία η προσαρμογή του πρωτογενούς ελλείμματος ή πλεονάσματος στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του χρέους προϋποθέτει την εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης. Επιπλέον, οι πολιτικές αυτές πάσχουν από δύο σοβαρές θεωρητικές αδυναμίες. Πρώτον, βασίζονται στην υπόθεση ότι η εσωτερική υποτίμηση …Read More

Panagiotis Vlachos: Structural causes of the European crisis, ideas contested and the reluctant response of the European Social Democracy. Lessons learned and a progressive way forward.

This paper discusses the structural problems of the European integration that exposed the European system to the typhoon of the 2007 outbreak and still impede needed recovery. Consequently, it tries to shed light on the theoretical debate that has shaped the political discourse in Europe and has dictated certain policy responses. Finally, it examines the status and the role of Social Democracy in Europe in an effort to explain her …Read More

Κυριάκος Φιλίνης: S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση

Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, όπως η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, η ταχεία και σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η υποχώρηση της διαφοράς απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και η σταδιακή εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων ανάκαμψης. Ωστόσο, τόσο το οικονομικό όσο  και το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια σφαιρική αποτίμησή του μέσα από μια …Read More