This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Πρόδρομος Προδρομίδης: Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη

Εξετάζεται η πρόσφατη εξέλιξη της απασχόλησης στις οικονομικές δραστηριότητες που οι περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν υψηλή ή αρκετά υψηλή παραγωγική εξειδίκευση, καθώς και ποιοί κλάδοι ή υποκλάδοι σε ποιές περιοχές αναπτύσσονται μέσα στην οικονομική ύφεση. Είναι σκόπιμο οι κλαδικές και χωρικές αυτές διαστάσεις να διερευνηθούν περαιτέρω και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες όσον αφορά στην ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας είτε στους ίδιους …Read More

Αναστασία Παπακωνσταντίνου: Φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό: brain drain?, brain gain?

Η κρίση που σήμερα χτυπά την Ελλάδα ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κατάρρευση και έχει μεταλλαχθεί στην πρώτη γενικευμένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά ύφεση με σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ, επιδείνωση των περισσότερων οικονομικών δεικτών και καθίζηση της παραγωγικής και τεχνολογικής της βάσης. Η ανεργία ξεπερνά το 26% ενώ περισσότερες από 870.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν την τριετία 2010-2012. Εξαιτίας της υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα …Read More

Γιώργος Τζογόπουλος: Οι γερμανικές εκλογές

Καθώς η προσοχή στρέφεται προς τις γερμανικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου, το ερώτημα αν το Βερολίνο πρόκειται να αλλάξει πολιτική την επαύριο των εκλογών αυτών, απασχολεί τόσο τις Βρυξέλλες όσο και τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ναι μεν τα ευρωπαϊκά ζητήματα – με εξαίρεση λίγες αναφορές στην περίπτωση της Ελλάδας και το κόστος των πακέτων διάσωσης – δεν είχαν υψηλή θέση στην προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων αλλά θα αποτελέσουν πιθανώς …Read More

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: Κρίση Χρέους της Ζώνης του Ευρώ: Επιπτώσεις στην Εξωτερική Διάσταση της Ε.Ε.

Η κρίση χρέους της ζώνης του ευρώ αποτέλεσε ένα γεγονός-τροφοδότη δραστικών εξελίξεων στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ε.Ε. έχει επηρεαστεί σε πολλά επίπεδα με αρνητικό τρόπο, αντιστρέφοντας μία ανοδική και προωθητική πορεία που ακολούθησε ιδιαίτερα με την δημιουργία της ΟΝΕ και του ενιαίου νομίσματος. Πλην των αδιαμφισβήτητων συνεπειών που έχουν επηρεάσει την εσωτερική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αρνητικές συνέπειες έχουν δημιουργηθεί και για την εξωτερική διάσταση της Ένωσης. Το …Read More

Κωνσταντίνος Μανασάκης: Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαβλέπουν συγκεκριμένες ευκαιρίες επένδυσης και μέσω της αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Με βάση την ετήσια  έκθεση  του  Ιδρύµατος  Οικονοµικών  και Βιοµηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ, 2013)  για  την  Επιχειρηματικότητα  στην  Ελλάδα  (2011  –  2012), η εκκίνηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων την κατατάσσει το 2011 στην 4η θέση των χωρών με το υψηλότερο εισόδημα. Αν και τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα …Read More

Olaf Cramme: Politics in the Austerity State

Europe’s mainstream political parties are fighting a grand ideological battle between growth and austerity which they believe will define the post-crisis political era. However, electorates largely reject these new dividing lines which parties on the Left and Right seek to draw. They appear to mistrust the level of influence that policymakers claim to have over economic outcomes in the globally integrated austerity state. This paper considers the extent to which …Read More

Eleni Panagiotarea: IMF in the Eurozone: A Case of Too Close to Fail?

The IMF is as much a product of (financial) history, as much as it is making (financial) history. In its latest foray in the Eurozone crisis, it has become the indispensable partner in the design, funding, implementation, and monitoring of programmes aimed to restoring fiscal and external imbalances. It has also taken most of the blame for programme countries’ mixed implementation record. Embroiled in national politics and in the politics …Read More

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Δημήτρης Γιακούλας: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών

Οι ΑΞΕ θεωρούνται από την πλειονότητα των μελετητών ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης καθώς παρατηρείται μια θετική σχέση μεταξύ ΑΞΕ και οικονομικής ανάπτυξης είτε άμεσα είτε μέσω αποτελεσμάτων διάχυσης. Ως εκ τούτου η συζήτηση γύρω από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσέλκυσή τους έχει επανέλθει εντονότερα τα τελευταία χρόνια μετά την έλευση της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Πέρα από τους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες η …Read More

Νικόλαος Γκαργκάνας: Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, εστιάζοντας στη διάψευση των προσδοκιών που είχαν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπορικές συναλλαγές θα οδηγούσαν στην εξομοίωση των οικονομιών των κρατών-μελών της. Υποστηρίζεται ότι ο υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης των οικονομιών δημιουργεί ανάγκη για πιο συλλογικές λύσεις πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ. Επιπλέον, αναλύονται οι πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τέλος, …Read More

Ανανίας Τσιραμπίδης: Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος και το δίπτυχο ήλιος – θάλασσα ευνοούν επενδύσεις στον τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στους τομείς γεωργίας, εμπορίου, ναυτιλίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.). Αν και η προοπτική της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα λίγα χρόνια δεν αναμένεται να βελτιωθεί, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική …Read More