This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Mαθαίνοντας για την Κρίση

1. Διευρυμένος Πιστωτικός Μηχανισμός (Extended Fund Facility)

Χρηματοδοτικό εργαλείο του ΔΝΤ για τη χορήγηση δανείων προς χώρες με μακροχρόνιες εξωτερικές ανισορροπίες και περιορισμένη πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια. Τα δάνεια χορηγούνται για τρία και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Ελλάδα, για τέσσερα έτη, ενώ οι κυβερνήσεις των χωρών υποχρεούνται να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση των μακροοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης που έλαβε η Ελλάδα.

2. Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας-ΤΧΣ(Hellenic Financial Stability Fund-FSF)

Συστήθηκε το 2010 με σκοπό να συμβάλλει στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω τηςενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (bridgebanks). Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών επιτυγχάνεται μέσω της της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τους. Οι νέες αυτές μετοχές αποκτώνται από το ΤΧΣ είτε με κονδύλια που προέρχονται από το ΕΤΧΣ είτε μέσω της παροχής εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής (Medium Term Fiscal Strategy)

Πρόκειται για τετραετές πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής, στο οποίο αποτυπώνεται η τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση, διατυπώνονται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου, τίθενται ετήσιοι στόχοι δημοσιονομικής πολιτικής, παρατίθενται συγκεκριμένα μέτρα επίτευξής τους, από την πλευρά τόσο των δημοσίων δαπανών,  όσο και των φόρων καθώς και μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να προωθηθούν κατά την περίοδο αναφοράς. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής κατατίθεται στη Βουλή, από την οποία και εγκρίνεται και στη συνέχεια υλοποιείται μέσω εφαρμοστικών νόμων, αλλά και των προϋπολογισμών του κράτους.  Έως τώρα έχουν εγκριθεί δύο Μεσοπρόθεσμα Πλαίσια Δημοσιονομικής Προσαρμογής  της περιόδου 2012-2015 και της περιόδου 2013-2016.

4. Μνημόνια συνεννόησης (Memorandum of understanding)

Διμερείς συμφωνείς μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης από τη μία πλευρά, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την άλλη, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες των δανειακών συμβάσεων και στις οποίες περιγράφονται οι μακροοικονομικές εξελίξεις, η πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι πολιτικές που θα επιτρέψουν την επίτευξής τους.

5. Ομάδα δράσης για την Ελλάδα (Task force for Greece)

Συστήθηκε το 2011 και αντικείμενό της  είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής, την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την απορρόφηση κονδυλίων από την ΕΕ που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

6. Συμμετοχή του επίσημου τομέα για την απομείωση του δημόσιου χρέους (Official Sector Involvement – OSI)

Η συμμετοχή χωρών ή κεντρικών τραπεζών, αλλά όχι του ΔΝΤ, στην αναδιάρθρωση/ απομείωση του χρέους μιας κυβέρνησης.

7. Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την απομείωση του δημόσιου χρέους (Private Sector Involvement PSI)

Συμφωνία μεταξύ κρατών και ιδιωτών δανειστών για τη διαγραφή χρέους. Αποφασίστηκε από το Eurogroup τον Οκτώβριο του 2011 και πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2012. Οι ιδιώτες κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων αντάλλαξαν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν στην κατοχή τους με Νέα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (και κάποιους βραχυχρόνιους τίτλους του ΕΤΧΣ)που αντιστοιχούσαν στο 53,5% της αξίας .  Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν οικειοθελής και προσέγγισε το 96%. Το πρόγραμμα οδήγησε σε απομείωση του δημόσιου χρέους κατά 106,5 δις Ευρώ.

8. Συμφωνία Stand-by (Stand-by arrangement)

Χρηματοδοτικό εργαλείο του ΔΝΤ για την άμεση κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών των ανεπτυγμένων, κυρίως, οικονομιών που αντιμετωπίζουν εξωτερικές ανισορροπίες. Πρόκειται για βραχυχρόνιο δανεισμό κρατών, από 12 έως 24 μήνες, με βασική προϋπόθεση την ικανότητά τους να τον αποπληρώσουν. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στήριξης που έλαβε η Ελλάδα.

9. Τρόικα (Troika)

Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η τρόικα ελέγχει την τήρηση των συμφωνηθέντων που περιλαμβάνονται στα μνημόνια συνεννόησης, διατυπώνει δημοσιονομικούς στόχους, προτείνει μέτρα επίτευξής τους και συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, βάσει των οποίων εξελίσσεται η πορεία χρηματοδότησής της, στο πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.